Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Resume

John Nielsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ole Beckmann dagens sang.

Beslutning

John Nielsen valgte sang nr. 97 "Jeg bærer med smil min byrde"

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. Folkeoplysningsudvalgets sekretær Marian Skibdal har efter mere end 37 års tjeneste valgt at gå på pension. Sümeyye Kütük er udvalgets nye sekretær.

2. Ishøj Ungeråd har besluttet at Delia Fazlo pr. 1. maj 2016 skal repræsentere Ungerådet i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Jannik Nørskov Beck. Ny oversigt over udvalgets medlemmer vedhæftes dagsordenen.

3. Ud fra den godkendte mødekalender for 2016 har det været planlagt, at FOLU's interne konference samt møde holdes den 17. - 18. juni. Da det har vist sig, at tidspunktet kolliderer med andre arrangementer, er konferencen samt mødet flyttet til afholdelse fredag/lørdag den 9. - 10. september 2016. Folkeoplysningsudvalget vil derfor afholde møde tirsdag den 28. juni 2016 i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

4. Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19.00 afholdes den årlige Pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 4 hovedpriser skal der i år uddeles 135 erindringsgaver. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er alle velkomne til Pokalfesten.

5. Den 14. september 2016 afholdes Copenhagen Art Run - et 5 km. oplevelsesløb og kulturevent for virksomheder, motionsløbere og familier. Løbeturen foregår i smuk natur ved Ishøj Strandpark. Læs mere på
www.copenhagenartrun.dk. Flyer uddeles på mødet.

6. Fritid & Samfund inviterer til repræsentantskabsmøde 2016 torsdag den 9. juni i Blommenlyst. Tema på årets møde er: Hvordan kan foreninger udvikles, så de både skaber mere værdi for dem selv og for lokalsamfundet?

7. Tidsskriftet "Kultur & fritid" udgivet af Fritid & Samfund nr. 1 / 2016 uddeles på mødet. I dette nummer er fokus: Den frivillige retning.

8. Fritid & Samfund har foretaget en undersøgelse af aftenskolernes situation med udgangspunkt i en række kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen viser en faretruende udviklingstendens for aftenskoleområdet. Aftenskolerne oplever bl.a. økonomisk tilbagegang, faldende aktivitet og konkurrence fra andre aktører. Undersøgelsen kan læses på www.fritid-samfund.dk. Nyhedskommentar af Steffen Hartje, sekretariatschef i Fritid & Samfund, vedhæftes dagsordenen.

9. Kulturministeren Bertel Haarder har fremsat et lovforslag i Folketinget, som giver kroer, foreninger og virksomheder mulighed for at anvende kongekronen på en række betingelser. Det har hidtil været ulovligt for bl.a. foreninger at anvende kongekronen som en del af et logo, men nu lægger lovforslaget op til, at der kan ansøges om anvendelse. Lovforslaget vedhæftes dagsordenen.

10. Pressemeddelelse fra DIF: DIF og DGI styrker samarbejdet med tre nye aftaler i en fælles vision om at gøre danskerne endnu mere aktive. De tre nye aftaler er 'Fitness og gymnastik', 'Idræt for seniorer' og 'Visionskommuner'. Pressemeddelelsen vedhæftes dagsordenen.

11. Dansk Handicap Idræts-Forbund har udgivet medlemsbladet Handicapidræt nr. 1 / 2016. Den kan læses på hjemmesiden www.dhif.dk.

Beslutning

Pkt. 1-11 tages til efterretning.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Fritidskonference for foreninger og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer holdes i år på Bornholm fredag den 26. august til lørdag den 27. august.
Arbejdsgruppen, der står for planlægning og gennemførelse af konferencen, har været på besigtigelsestur til Bornholm.
På turen holdte vi møde med kollegaer fra Bornholms Regionskommunes Kultur og Fritidsforvaltning, besøgte overnatningsstedet Green Solution House og kikkede på nogle af de steder, som skal vi skal besøge på turen.
På denne baggrund og med god hjælp fra vores kollegaer fra Bornholms Regionskommune fremlægger arbejdsgruppen program for turen.
Det er planlagt at udsende invitation med program til alle tilskudsberettigede foreninger i slutningen af maj måned, og i slutningen af juli måned udsendes en reminder. Der er tilmeldingsfrist fredag den 5. august, og der er plads til i alt 80 personer på turen.
Forslag til program er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende program for Fritidskonference 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj International Badminton Klub ved formand Shakil Ahmed søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 10 aktive medlemmer, hvor 8 er bosat i Ishøj Kommune.

Den vil tilhøre gruppen af idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

  • at danne rammen om primært badminton
  • at motivere borgere og især unge til at deltage i aktiviteterne – specielt med fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Klubben tilstræber:

  • at afholde idrætsarrangementer
  • at skabe kontakt til andre idrætsforeninger på tværs af kommune- og landegrænser


Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende Ishøj International Badminton Klub som tilskudsberettiget forening tilhørende gruppen af idrætsforeninger.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at tage sagen af dagsordenen for at undersøge sagen nærmere.

Tiltrådt

Bilag

Resume

FDF Tranegilde søger om et ekstraordinært tilskud på 5.847 kr. inkl. moms til indkøb af solcelleanlæg.

Sagsfremstilling

FDF Tranegilde skal i sommeren 2016 på landslejr med 30 medlemmer. På landslejren er det nødvendigt at alle medbringer en mobiltelefon, idet Landslejrudvalget kommunikerer via mobiltelefonerne. Det er både gældende for generel kommunikation og information, men der sendes også opgaver fra Landslejrudvalget ud til lederne.
Da adgang til strøm og dermed opladning af telefoner er meget begrænset, opfordres de enkelte kredse af Landslejrudvalget til at finde egne løsninger. Støjende installationer vil ikke blive godkendt, og der opfordres til andre løsninger.

På den baggrund ansøger FDF Tranegilde om tilskud til indkøb af et solcelleanlæg samt oplader og kuffert dertil, så det bliver muligt at oplade elektronisk udstyr på lejren.
Solcelleanlægget vil blive brugt på fremtidige landslejre og øvrige lejre.

FDF Tranegilde har indhentet priser fra hjemmesiden www.vivaenergi.dk, som er vedhæftet dagsordenen.

FDF Tranegildes ansøgning og regnskab 2015 samt oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 vedhæftes også dagsordenen.

IBUS indstiller, at ansøgningen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Beslutning

følge Ishøj Idrætsråd's indstilling.

Tiltrådt.

Økonomi

Solcelleanlæg                    kr. 2.999,00
Oplader til anlæg               kr.    249,00
Transportkuffert                 kr. 2.599,00
Samlet inkl. moms.            kr. 5847,00

Pr. 31.12.2015 udgjorde FDF Tranegildes beholdning af likvid kapital 48.467,60 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

Frømandsklubben NIKON søger om et ekstraordinært tilskud på 111.334,39 kr. inkl. moms til indkøb af en ny kompressor og tilhørende styresystem.

Sagsfremstilling

Frømandsklubben NIKON’s kompressor, der nu er over 40 år gammel, er efterhånden i dårlig stand, og der kan på grund af dens alder ikke skaffes vitale reservedele mere.

Ved seneste serviceeftersyn er der konstateret utætheder ved en cylinder samt oliesivning, der ikke kan stoppes. Kompressoren kan fylde langt mindre tryk, end hvad den før har kunnet, og der er desuden flere sikkerhedsrisici ved driften af kompressoren. Desuden kan det eksisterende continox-anlæg ikke serviceres længere og kan derfor ikke tilkobles nutidens kompressorer.

Klubben er udfordret i forhold til, hvad de fremadrettet kan tilbyde til deres medlemmer og i forhold til deres indgåede aftale med CPH West om at uddanne et hold elever.

Foreningen har indhentet flere tilbud på en kompressor og har fundet det bedste på markedet ud fra foreningens behov. Der er flere fordele ved den nye kompressor i form af bl.a. større driftssikkerhed, billig drift og en ny luftbank på 300bar i stedet for nuværende 200bar.

Klubbens ansøgning og regnskab 2015 samt indhentet tilbud vedhæftes dagordenen.
Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 vedhæftes også dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, med den pasus, at hvis Nikon senere modtager penge fra de fonde, de har søgt, så skal disse modregnes.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Beslutning

bevilge et tilskud på 40.000,- kr.

Tiltrådt.

Økonomi

Pris for kompressor inkl. luftbank                                  kr. 126.005,04
Pris for styresystem (DiveGas)                                    
kr. 105.276,88
Samlet pris                                                                    kr. 231.334,39

De nævnte priser er alt inkl. (anlæg, installation og alt hvad dertil hører).

Frømandsklubben NIKON har søgt fonde men har endnu ikke fået nogen afgørelser på ansøgningerne.

Klubben har en opsparing til en ny kompressor med en hensættelse på 80.000 kr. og har valgt at indlemme en hensættelse mere på 40.000 kr. Foreningen egenfinansierer derfor med 120.000 kr. og søger om tilskud på 111.334,39 kr. til det nye udstyr.

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 180.474,03 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Karate Klub søger om et ekstraordinært tilskud på 44.528,40 kr. inkl. moms til indkøb af 180 stk. nye måtter.

Sagsfremstilling

Ishøj Karate Klub benytter kampsportslokalet i Idræts- og Fritidscentret i forbindelse med deres træning. Klubben er dog udfordret, da de eksisterende måtter er så slidte, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for deres udøvere.

Indtil nu har de slidte måtter ikke været et større problem, da måtterne har ligget permanent og hullerne har været lappet. Desværre er der i april sket en større vandskade i kampsportslokalet, hvor klubben er blevet tilbudt en midlertidig løsning med træning i et andet lokale. Dette betyder, at måtterne nu skal hives af og på til hver træningstime, og det kan betyde større risiko for skader og unødig tidsspild ved pålægning.

Klubben søger derfor om, at der indkøbes 180 nye måtter i en kvalitet, der ikke går så let i stykker. Når klubben på et senere tidspunkt skal flytte tilbage til de istandsatte lokaler, vil de på bedre vilkår kunne lægge et nyt kampareal med de nye måtter, som har været tiltrængt i længere tid.

Der er indhentet et tilbud fra BUDOXPERTEN, som vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016, regnskab 2015 og klubbens ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at ansøgningen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Beslutning

tage sagen af dagsorden for, at undersøge forsikrings forhold ifb. med vandskaden og brugerforhold.

Tiltrådt.

Økonomi

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 117.486 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

Bilag

Resume

Regeringen og S, DF, LA, SF og K er enige om at ændre folkeoplysningsloven, så det i fremtiden ikke er muligt at yde støtte eller låne/leje lokaler ud til foreninger, der aktivt arbejder for at afskaffe demokratiet i Danmark. Samtidig indskærpes det kommunale tilsyn med de foreninger, der modtager støtte. 

Sagsfremstilling

Som et led i regeringens planer om en indsats imod ekstremistiske religiøse forkyndere i Danmark har kirke- og kulturminister Bertel Haarder den 10. maj 2016 præsenteret to konkrete delaftaler, som skal indgå i en samlet pakke, der forventes klar til efteråret.

Som den ene delaftale vil Folkeoplysningsloven blive ændret på en række områder. Tilskudskravene til foreninger, der modtager kommunal støtte eller får stillet lokaler til rådighed, strammes op og kommunernes tilsyn indskærpes. Der indføres desuden et krav om, at kommunerne skal offentliggøre lister over, hvilke foreninger der er blevet tildelt støtte, og hvilke der har fået afslag.

Lovforslaget vil ikke forbyde specifikke foreninger, som går imod ligestilling, demokrati og menneskerettigheder. Dog skal regeringen ikke være med til at finansiere det, og med ændringerne vil kommunerne ikke komme i en situation, hvor de bliver tvunget til at udbetale folkeoplysningsmidler eller stille lokaler til rådighed for de pågældende foreninger.

Foruden ændringerne i folkeoplysningsloven er regeringen og S, DF, LA, SF og K blevet enige om en opstramning af kommunernes mulighed for at yde tilskud og udleje eller udlåne lokaler efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Faktaark om ændringer af folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

a) Spørgsmål om status på indkøb af teleslynge.

Pkt. a til efterretning.

Tiltrådt.