Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. august 2021 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - Hjørnelokalet Aftentelefon Christian Kunsemüller 20431953

Resume

  1. Ishøj Byråd inviterer til åbning af Brohusets 1. etape. - foreningsdelen mandag, den 30. august 2021, kl. 16-20.
    Invitationen vedhæftes dagsordenen.
  2. De seneste ændringer i coronarestriktionerne betyder, at afstandskravene er ophævet pr. 14. august 2021. Dog bibeholdes daglige stikprøvekontroller i ubemandede motionscentre. Stikprøvekontrol af coronapas ophører formentlig pr. 1. september 2021.
  3. Med virkning fra 1. september 2021 vil konstitueret centerchef Rune Holm Andersen indtræde i Folkeoplysningsudvalgets møder, da centerchef John Romlund har indgået aftale om pension.
  4. Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på at Fritidskonferencen 2021 afholdes 15-16 oktober i Helsingør. På grund af det tætte datomæssige sammenfald, aflyses den interne Folu-konference ellers planlagt til 24-25 september 2021.

Beslutning

Meddelelse 1-4 taget til efterretning.

Bilag

Resume


Ishøj Byråd vedtog på et tidligere byrådsmøde, at stille Ishøj Idræts & Fritidscenter til rådighed for et af Region Hovedstadens vaccinationscentre. Det medfører en midlertidig nedlukning af udvalgte kommunale idrætsfaciliteter.


Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af træningstider i idrætslokaler frem til og med efterårsferien 2021.

Sagsfremstilling

Vaccinationscentret lægger beslag på et større område af Ishøj Idræts & Fritidscenter og en nødplan er nødvendig for at bibeholde aktivitet for de berørte foreninger.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en midlertidig fordelingsplan for resten af indeværende sæson ud fra de idrætsfaciliteter, der nu er til rådighed i Ishøj Kommune

Lokalefordelingsudvalget har udfærdiget en nødplan for idrætslivet til og med uge 42 2021.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af nødplanens træningstider er vedhæftet dagsorden.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at den midlertidige fordelingsplan sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Ishøj Idrætsråds indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Cricket Club ansøger om tilskud på 21.906 kr. til indkøb af 2 telte.

Sagsfremstilling

Teltene skal anvendes til at officials og reskabsførere afskærmes for vejr og vind i forbindelse med kampe.

Ansøgningen vedhæftes dagsordenen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud 2021 vedhæftes dagsordenen.


Ishøj idrætsråd indstiller, at der bevilges et tilskud på 21.906 kr. til indkøb af 2 telte. Idrætsrådet foreslår fast installation/ bygning til at huse Ishøj Cricket Club, selvom de er bevidste om placeringen i den grønne kile.


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at der bevilges kr. 21.906 kr. til til indkøb af to telte til Ishøj Cricket Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de tre følgende foreninger til eliteidrætspuljens 2. runde 2021: Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2021 afsat 410.000 kr. til eliteidrætspuljen (205.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen er den 1. februar og den 1. august og med svar henholdsvis i marts og september.

I oversigten fremgår ansøgt beløb for 2021 samt foreningens sportslige niveau:


Niveau

Ansøgning

Ansøgt beløb

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 8 atleter:
1 atlet på Dansk Karate Forbund landshold + WIKF landshold.
7 atleter på WIKF landshold, (heraf 2 på DKarF talentcenter)

Der søges til mentaltræning, fysioterapeut, massør, udstyr, uddannelse af trænere samt rejse- og stævne-udgifter.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
484.800 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
449.800 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2021: 63.000 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 24 spillere

Der søges til trænerhonorar, turnerings-udgifter, rejseudgifter, taltentarbejde samt udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
177.000 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
100.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2021: 68.000 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 4 atleter:
1 verdensklasseatlet
(Team Danmark)
1 bruttogruppeatlet
(Team Danmark)
2 bruttolandsholdsatleter
(Dansk Karate Forbund)

(7 atleter på DKarF talentcenter)

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar.

Forventet udgift til eliteområdet i 2021:
387.000 kr.
Ansøgt beløb i 2021:
387.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2021: 74.000 kr.


Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er vedhæftet dagsordenen. Nb. Bilag fra Ishøj Karate Klub eftersendes mandag d. 21 august 2021.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.

Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.


Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at der ydes eliteidrætstilskud til Ishøj Cricket Club med 68.000 kr., Ishøj Karate Klub med 74.000 kr. og Budo Sportskarate Ishøj med 63.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag