Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 24. september 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Michael Krøll Eriksen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Sofus Johannes Otto dagens sang.

Indstilling

Michael Krøll Eriksen valgte sang nr. 161 "Du danske sommer".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæson 2019/2020 på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Tidsplanen for budgetbehandlingen er i år korrigeret, da forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 med KL først påbegyndte i anden halvdel af august.

Folkeoplysningsudvalget høres derfor i budgetforslaget i uge 39.

Ishøj Byråd 1. behandler forslaget til budget 2020 samt overslagsår den 1. oktober. 2. behandlingen af budgetforslaget forventes ske på møde den 5. november.

Sparekataloget for Kultur- og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
Øvrigt budgetmateriale forventes uddelt på mødet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 godkendes med følgende bemærkninger:

- indstilling om udvidet rengøringsnorm i kommunale klubhuse (FOLU sag nr. 36 - 59.000 kr.)
- indstilling om elektronisk adgang på øvrige faciliteter
- indstilling om videreførsel af anlægsprojektet vedrørende etablering af køkken- og medlemsfaciliteter i Sydkystens Sejlklub fra 2019 til 2020

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets interne konference blev i år afholdt den 30. - 31. august på Hotel Gilleleje Strand i Gilleleje.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference er der mulighed for at høre om overordnede emner på folkeoplysningsområdet, ligesom udvalget kan drøfte og fastlægge procedurer på en række konkrete områder. På denne måde er der sket meget gennem årene.

I år havde Folkeoplysningsudvalget flere aktuelle emner på programmet:

  • Evaluering og præcisering af kriterierne for eliteidrætstilskud
  • Drøftelse af Folkeoplysningsudvalgets og foreningslivets rolle i Brohuset
  • Drøftelse om praksis og kriterier for holdfællesskaber mellem foreninger på tværs af kommunegrænser
  • Drøftelse af brug af fodboldfaciliteter

Referat fra konferencen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage evaluering af den interne konference til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Fredag deltog 19 personer i konferencen, og lørdag deltog 18 personer.

De samlede udgifter for konferencen udgør 35.166,69 kr.
Udgift pr. konferencedeltager er 1.850,87 kr.

Byrådsmedlemmernes andel, som kan afholdes af byrådssekretariatet, er 9.254,39 kr. (5 byrådsmedlemmer).

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de fire følgende foreninger til eliteidrætspuljens 2. runde 2019: Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Karate Klub, Budo Sportskarate Ishøj og Ishøj Cricket Club.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2019 afsat 410.000 kr. til eliteidrætspuljen (205.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen i 2019 den 1. februar og den 1. august med svar henholdsvis i marts og september.

I nedenstående oversigt fremgår ansøgt beløb for 2019 samt foreningens eliteniveau:

 

Niveau

Ansøgning

Ansøgt beløb

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 8 eliteatleter:
1 landsholdudøver (Dansk Karate Forbund landshold + WIKF landshold - A kæmper)
1 WIKF landshold og talentcenter Dansk
Karate Forbund - C kæmper)
6 atleter er på WIKF landshold
(WIKF: Wado International Karate-Do Federation)

Der søges primært til rejse- og stævne-udgifter, men også til trænerhonorar, udstyr, ungdoms- og taltentarbejde samt vejledning.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019:
470.400 kr.
Ansøgt beløb i 2019:
424.700 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2019: 38.000 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 20 spillere

Der søges til trænerhonorar, turnerings-udgifter, rejseudgifter, taltentarbejde samt udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019:
128.347 kr.
Ansøgt beløb i 2019:
100.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2019: 38.000 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 13 eliteatleter:
1 verdensklasseatlet (Team Danmark)
3 bruttogruppeatleter (Team Danmark)
1 bruttolandsholdsatlet (Dansk Karate Forbund)
2 landsholdkandidater (Dansk Karate Forbund)
6 talentcenterudøvere (Dansk Karate Forbund)

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019:
430.000 kr.

Ansøgt beløb i 2019:
330.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2019: 49.000 kr.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub

Volleyligaen, herrer, spillertrup på 19 spillere, heraf:
2 udøvere på ungdomslandshold
8 taltentcenterudøvere (Volleyball Danmark)

Beachvolley, 5 udøvere, heraf:
1 landsholdsspiller og alle i elitesatningen i Cphbeach

Der søges hovedsageligt om tilskud til
trænerhonorar og turneringsgebyr, men
også rejse- og stævneudgifter og fælles
udstyr.

Forventet udgift til eliteområdet i 2019:
208.000 kr.
Ansøgt beløb i 2019:
185.000 kr.
Bevilget tilskud 1. runde 2019: 37.000 kr.Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er vedhæftet dagsordenen.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.

Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde 46.000 kr. til Ishøj Volley & Beachvolleyklub, 47.000 kr. til Ishøj Cricket Club, 42.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj og 55.000 kr. til Ishøj Karate Klub.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Eliteidrætspuljen udgør i 2. uddelingsrunde for 2019 i alt 205.000 kr.

Heraf reserveres der 15.000 kr. til kursusvirksomhed for foreningerne jf. retningslinjerne.

Dermed kan der i alt uddeles 190.000 kr. i 2. runde 2019.

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt.