Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. april 2017 kl. 17:00

Besigtigelsestur: Ishøj Svømmehal - Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Egon Madsen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Benny Naamansen dagens sang.

Beslutning

Egon Madsen valgte sang nr. 133 "Kom, maj, du søde, milde".

Sagsfremstilling

 1. Folkeoplysningsudvalgets interne konference holdes i år den 22. - 23. september 2017. Der er indgået en aftale om ophold på Sørup Herregård i Ringsted.

  Af hensyn til bestilling af værelser anmoder Kultur- og Fritidscentret om en forhåndstilmelding til den interne konference. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer bedes give en forhåndstilkendegivelse på mødet.
 2. Aftenskolernes lønsatser reguleres parallelt med lønudviklingen på det statslige arbejdsmarked.
  KL meddeler, at pr. 1. april 2017 er lønsatsen for en lektion i aftenskolen 270,79 kr.
 3. Ishøj Frimærke- og Møntklub opløses ved enstemmig beslutning af generalforsamlingen den 21. marts 2017. Referat og årsregnskab er vedhæftet dagsordenen.
 4. Danmarks Idrætsforbund (DIF) meddeler ved pressemeddelelse, at DIF og DGI har oplevet fremgang fra 2015 til 2016. Fremgangen skyldes flere børn og motionister i foreningslivet.
  Pressemeddelelse og bagvedliggende rapport 'Idrætten i tal 2016' er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har lavet følgende program for den årlige besigtigelsestur:

Mødested: Indgangen til Ishøj Svømmehal.

Program:

Kl. 17.00 Ishøj Svømmehal

Kl. 18.00 Aktivitetshus for Ung På Vej ved Ishøj Idræts & Fritidscenter

Kl. 18.30 Spisning i Café Wiuff

Kl. 19.15 Møde i Folkeoplysningsudvalget, mødelokale 1 + 2

Bemærk: Der er ikke arrangeret fællestransport. Udvalgets medlemmer opfordres til at lave aftaler med hinanden om kørsel.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage turen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Foreningen Børn i Ishøj er på Folkeoplysningsmødet den 25. oktober 2016 blevet godkendt til lån af lokaler. Foreningen har nu afholdt generalforsamling og enstemmigt vedtaget nye vedtægter og ansøger derfor om godkendelse som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Foreningen Børn i Ishøj og ansøger om godkendelse som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Børn i Ishøj har i arbejdet med de nye vedtægter samt aktiviteter været i dialog med Kultur og Fritidscentret og Bredekærgård.

Foreningen Børn i Ishøj har 51 betalende medlemmer og alle er bosat i Ishøj Kommune. Foreningen vil høre under kategorien øvrige foreninger.

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at udvikle og støtte oplysende aktiviteter for børn og deres forældre
 • at aktiviteterne tager udgangspunkt i i lokalområdet, historien og højtiderne.
 • at foreningen søger bredere samarbejder med fx. Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.

Foreningen har afgivet en tro og love-erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Børn i Ishøj godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune i kategorien 'Øvrige foreninger'.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Team Ishøj Café 60+ Cykling ansøger ved formand Esben Skau om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Team Ishøj Café 60+ Cykling har 31 betalende medlemmer, heraf er 19 bosat i Ishøj. Foreningen vil høre under kategorien 'Idrætsforeninger'.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §2 fremgår det, at foreningens formål er:

- gennem cykling at kombinere motion, sund og socialt samvær for personer over 60 år.

- med udgangspunkt i cyklingen at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningen og det omgivende samfund.

Foreningen har afgivet en tro og love-erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Team Ishøj Café 60+ Cykling godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune i kategorien 'Idrætsforeninger'.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Anmodning om at punkterne under 'Eventuelt' bliver uddybet, således at man på referatet kan læse besvarelse på de eventuelle spørgsmål.
 2. Foreningsunionen er ved at arrangere temaaften og er i kontakt med Kultur og Fritidscentret vedrørende emner.
 3. Foreningsunionen gør opmærksom på, at der er modtaget meget post i Foreningshuset 45B.
  Kultur og Fritidscentret vil tage sig af den indkomne post.
 4. Der er modtaget en forespørgsel fra gruppen 'Vores Ishøj' om mulighed for åbning fra Ishøj Kultur Café og ud til Ishøj Byhave. Udeområdet ved Ishøj Kultur Café er et fællesareal med andelsboligforeningen Centerparken.
  Der arbejdes på muligheden for åbning fra caféen.
 5. Ønske om flere toiletfaciliteter på Strandgårdskolen. I forbindelse med møder vedrørende renovering af Hal O på Strandgårdskolen er der på fremlagte plantegninger flere toiletter end i realiteten.
  Der vil blive fulgt op på det.
 6. IBUS vil høre, om der er sat en dato for, hvornår man kan byde ind med aktiviteter i sommerferien.
  Senest den 8. maj kan der sendes en mail til Kultur og Fritidscentret via mail oanto@ishoj.dk.

Beslutning

Pkt. 1 - 6 til efterretning.