Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter, kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271

Sagsfremstilling

Søs valgte "Papirklip" nr. 256.

 

På næste møde vælger Benny Naamansen dagens sang. 

Beslutning

TILTRÅDT 

Sagsfremstilling

 1. Idrætsklinikken fremsender materiale til repræsentantskabsmøde:
  Mødeindkaldelse og Bestyrelsesoversigt
  Skadesstatisk og Besøgsstatistik 2014
  Driftsregnskab for 2014 og Budgetforsalg for 2016
  Beretning for 2014
  Materialet vedhæftes dagsordenen.
 2. Tidsskriftet Folkeoplysning der udgives af Fritid & Samfund uddeles på mødet.
  I dette nummer er der sat fokus på Fritid & Samfunds undersøgelse af de kommunale folkoplysningspolitikker.
 3. Printerpapir.
  På mødet uddeles 2 pakker papir til alle medlemmer (undtagen byrådsmedlemmerne) og de tilfordnede repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget.
 4. 5. - 7. marts holder DIF deres årlige kongres i Idrættens hus i Brøndby. Overskriften på Kongressen er: "Skal idrætten redde verden?". Sidste tilmeldingsfrist er den 4. februar. Fra Kultur og Fritidscentret deltager Klaus Helsøe og Marian Skibdal. Yderligere information: www.dif.dk
 5. HyggeBio meddeler, at de har startet en afdeling op på Kærbo. Her er det kun beboere der kan være medlem, og de kan frit tage deres hjælpere eller pårørende med. Kontingentet er fastsat til 100 kr. årligt.
 6. Dansk Handicap Idræts-Forbund fremsender årsberetning, regnskab og budget 2015 for Den Fælleskommunale Idrætspulje. Materialet vedhæftes referatet.

 

Beslutning

Ad pkt. 4: Ebbe Rosenberg deltager også i kongressen .

 

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Ishøj Karate Klub ved formand Peter Rømer søger om et tilskud på 20.000,00 kr. til udgifter i forbindelse med afviklingen af Ishøj Kata og Kumite Cup 2015.
Buget for Ishøj Kata og Kumite Cup 2015 er vedlagt ansøgningen. Der er budgetteret med et overskud på 4.090 underforudsætning af tilskuddet fra den ekstraordinære pulje.

Sagsfremstilling

Den 20. - 22. februar 2015 gennemfører Ishøj Karate Klub for fjerde gang det internationale stævne Ishøj Kata og Kumite Cup. Stævnet har udviklet sig til at blive et af Danmarks største karatestævner med mange topatleter fra en række forskellige lande.
Foreningen arbejder målrettet på at gøre stævnet til et højt rangeret internationalt stævne, der samtidig kan fungere som udtagelsesstævne for de danske landsholdskæmpere. Det er også målet, at Ishøj Kata og Kumite Cup kan bane vejen for, at DM i karate afholdes i Ishøj.
Det kan kun lade sig gøre, fordi der medvirker WKF dommere fra udlandet. Det betyder imidlertid ekstra udgifter i form af flybilletter og hotelophold. I budgettet for stævnet i 2015 er der afsat 59.250,00 kr. til udgifter til dommere og officials eksl. forplejning.
Det er baggrunden for, at Ishøj Karate Klub søger om et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. til afviklingen af Ishøj Kata og Kumite Cup 2015.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2013 kr. 70.135. Formanden oplyser, at foreningens beholdning af likvid kapital pr. 31.12.2014 var 56.000 kr. Heraf er der disponeret 31.000 kr. til deltagelse i internationale stævner og mesterskaber i udlandet i perioden januar - marts 2015.
Hvis der tages højde for de disponerede midler, kræves der ikke dispensation for formuegrænsen, der er på 40.000 kr.
Oversigt over over ekstraordinære tilskud i 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 20.000 kr. som tilskud til Ishøj Kata og Kumite Cup 2015,

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Resume

Ishøj Karate Klub ved Peter Rømer søger om et tilskud på 28.295 inkl. moms til indkøb af projektor (13.991,00 kr.), lærred (10.304,00 kr.) samt ophæng i hal III (4.000,00 kr.).
Tilbud på projektor og lærred er fremsendt med ansøgningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med store karatearrangementer (primært Ishøj Kata & Kumite Cup og Ishøj Boble Cup) har Ishøj Karate Klub behov for en projektor med tilhørende stort lærred i hal III.
Ved de foregående karatestævner har man etableret en interimistisk opstilling med projektor og lærred. Der søges om projektor og lærred til en permanent løsning, hvor projektoren kan hejses op under loftet, så den ikke generer de andre aktiviteter i hallen. Lærredet placeres modsat tilskuerpladsen også uden at genere andre aktiviteter.
Et permanent ophæng af projektor og lærred kan naturligvis også benyttes i andre sammenhænge end ved karatestævner.
Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2013 kr. 70.135. Formanden oplyser, at beholdningen pr. 31.12.2014 var 56.000 kr. Heraf er der disponeret 31.000 kr. til deltagelse i stævner og mesterskaber i udlandet i perioden januar - marts 2015.
Hvis der tages højde for de disponerede midler, kræves der ikke dispensation for formuegrænsen, der er på 40.000 kr.

Ishøj Idrætsråd oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 28.295 inkl. moms til indkøb og opsætning af projektor og læred.

Beslutning

TILTRÅDT 

Beslutning

 1. Spørgsmål til Rygepolitikken: Må man ryge E-cigaretter i kommunale lokaler.
  Spørgsmålet er ikke afklaret. Sagen skal tages op.
 2. Jens Hansen rejste spørgsmålet om foreninger kan leje Rådhussalen til foreningsarrangementer.
  Svaret er, at ved specielle lejligheder vil det være muligt.

TIL EFTERRETNING

 

Sagsfremstilling

Halinspektør Kai Hansen vil på mødet give en orientering om Ishøj Idræts & Fritidscenter, samt det øvrige ansvarsområde der bl.a. omfatter klubhusområdet, viceværtfunktionen på Ungdomsskolen og Kulturskolen samt Bredekærgård.Efter orienteringen er der rundvisning i centret.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget takker for orientering og rundvisning.

 

TILTRÅDT