Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. september 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ebbe Rosenberg vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ole Wedel-Brandt dagens sang.

Indstilling

Ebbe Rosenberg valgte sang nr. 170 "Septembers himmel er så blå".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Ombold har i samarbejde med Ishøj Kommune afviklet DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016 den 16. - 17. september i Ishøj Kommune. Tilbagemeldingerne omkring arrangementet har været positive. Ishøj Kommune har modtaget en takkemail fra Frits Ahlstrøm, som er bestyrelsesmedlem i OMBOLD. Mailen er vedhæftet dagsordenen.
 2. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 3. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over Oplysningsforbundenes undervisning i Ishøj kommune 2016/17 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 4. Oversigt over idrætsklubber i Ishøj Idrætsråd kan ses i den seneste publikation på hjemmesiden http://www.ii-ishoj.dk/3i/.
 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget orienterer om budget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 samt budgetforliget mellem fire af Ishøj Byråds fem partier.

Indstilling

Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Folkeoplysningsudvalgets interne konference blev i år afholdt den 9. - 10. september på Hotel Søfryd i Jyllinge.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet referat fra konferencen.
Som det fremgår af referatet blev der ved lørdagens gruppearbejde drøftet en række principielle spørgsmål vedrørende følgende emner:

- Medlemstilskud – personer med handicap
- Retningslinjer for lokaletilskud
- Tilskud til leder- og instruktørkursus
- Særlige og ekstraordinære tilskud

De enkelte spørgsmål vil blive taget op til beslutning på kommende Folkeoplysningsudvalgsmøder.

Referat fra konferencen, samt de udleverede bilag fra fredagens oplæg vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage evaluering og regnskab til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der deltog i alt 18 personer i konferencen.
De samlede udgifter for konferencen udgør 35.988 kr., hvilket svarer til en udgift pr. deltager på 1.999,33 kr.

Bilag

Resume

BK Ishøj Flamme ved formand Donatas Siniakovas søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har 10 betalende medlemmer, hvor 6 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan en tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • fremhæve og undervise i basketball kultur i Danmark
 • at tilbyde et forpligtende fællesskab i foreningen
 • at lave aktiviteter der sigter mod børn og unge der er interesserede i basketball
 • at spille basketball og deltage i turneringer
 • at satse på ungdomsaktiviteter

BK Ishøj Flamme er tilknyttet Danmarks Basketball Forbund og vil, forudsat af de godkendes som tilskudsberettiget forening, deltage i turneringsaktiviteter fra slutningen af september.

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen som tilskudsberettiget forening.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om ekstraordinært tilskud på 11.198 kr. inkl. moms til indkøb af to dommerstole.

Sagsfremstilling

Grundet et stigende antal volleyball arrangementer i Ishøj Idræts & Fritidscenter, er der behov for fuldt udstyr til samtlige volleyballbaner.
Ved arrangementerne må Ishøj Idræts & Fritidscenter koordinere lån og afhentning samt tilbagelevering til andre haller.

I Ishøj Idræts & Fritidscentret er der i alt 8 eller 15 baner, afhængigt af om der tælles store baner eller kidsvolleybaner. Der er i alt 2 dommerstole til rådighed.
Senest er der afholdt Danmarksmesterskab for U14 hold, hvor alle baner var i brug og der var derfor udfordringer med manglende dommerstole.
Da den ene dommerstol er godkendt til ligavolley, er det ikke et krav til de nye dommerstole.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt foreningens ansøgning og regnskab 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at dommerstolene finansieres af Ishøj Idræts- og Fritidscentrets driftsbudget.
Folkeoplysningsudvalget anser dommerstolene for værende et grundinventar til aktiviteter.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilbuddet er hentet på hjemmesiden vshop.dk

En dommerstol koster 5.599 inkl. moms, og det givet en samlet pris på 11.198 kr. inkl. moms for to dommerstole.

Foreningen har en negativ egenkapital på -129.125,31 kr. opgjort pr. 31.12.2015.

Bilag

Resume

DDS Torshøj Gruppe søger om et ekstraordinært tilskud på 5.308,20 kr. inklusiv moms til indkøb af kompas og o-løbsskærme samt kompaskuffert og stiftklemmer.

Sagsfremstilling

DDS Torshøj Gruppe har de senere år oplevet medlemsfremgang. Det nuværende orienteringsmateriale er slidt og ikke længere tilstrækkeligt, både i forhold til stand og antal.
På den baggrund søges der nyt materiale, så spejderne kan komme ud i naturen og lære at finde vej.

Der søges om tilskud til indkøb af kompas, opbevaringskuffert, undervisningsmateriale, øvelseskompas samt o-løbsskærme og stiftklemmer til markering orienteringsløbsposter.

Ansøgning fra DDS Torshøj Gruppe og indhentet tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 vedhæftes ligeledes.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at afvise ansøgningen med begrundelse i foreningens formuestørrelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

DDS Torshøj Gruppe har indhentet nedenstående tilbud fra Spejdersport.

Kompaskuffert

1 stk.

kr.

314,10

 

Kompas

30 stk.

kr.

2.943,00

 

Øvelseskompas

1 stk.

kr.

134,10

 

Orienteringsløb materiale

2 stk.

kr.

54,00

 

Stiftklemmer

2 æsker

kr.

621,00

 

O-løbsskærm

20 stk.

kr.

1.242,00

 

Samlet pris

 

kr.

5.308,20

 

Pr. 31.12.2015 havde DDS Torshøj Gruppe en formue på kr. 914.704,29. Der kræves dispensation fra formuegrænsen på 40.000 kr.

I ansøgningen oplyses det, at gruppens indestående på driftskonto pr. 31. august 2016 udgør kr. 14.782,77.

IBUS indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. I anledning af Sindets Dag har Handicaprådet, SIND og Sydkysten Gymnasium arrangeret en gratis koncert med Mathilde Falch onsdag den 12. oktober kl. 19 i kantinen på Sydkysten Gymnasium, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj.
 2. Henvendelse om aflysning af booket lokale.
 3. Foreningsunionen har planlagt at kontakte unionens foreninger med henblik på at vide, hvem der har behov for at deltage i et kursus om lokalebookingssystemet.Henvendelse om aflysning af booket lokale.
 1. Formanden for Ishøj Idrætsråd har sammen med rådets sekretær snakket om muligheden for, at der fra 2017 vil blive afholdt møde i Ishøj Idrætsråd hver anden måned. Møderne vil ligge i lige måneder.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.