Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 27. september 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Beslutning

Tilføjelse af punkt:
7. Uddeling af ferieaktivitetspostkort for efterårsferien. Aktiviteterne kan læses på www.detskeriishoj.dk.

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Byråd har den 6. september 2022 besluttet, at Bayram Yüksel indtræder i Folkeoplysningsudvalget i stedet for Jeanette Merklin og på nuværende tidspunkt Selcuk Mehmet Özcan.
 2. Center for Kultur og Fritid fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisningstilbud i Ishøj Kommune i sæson 2022/2023 på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 3. Folkeoplysningsudvalget bevilgede i november 2020 et tilskud på 25.000 kr. til shelter til KFUM Spejderne - Ishøjerne. Tilskuddet blev ydet under forudsætning af, at der kunne opnås landzonetilladelse med dispensation fra skovbyggelinjen og åbeskyttelseslinjen. Det har ikke været muligt at opnå disse og KFUM Spejderne har tilbagebetalt tilskuddet til Ishøj Kommune.
 4. Realdania åbner pulje på i alt 2 mio. kr. for foreningers og NGO'ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden. Puljen har fået navnet 'De nye folkerum', og her kan man søge om støtte på op til 100.000 kr. inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og fremtidens foreningsliv. Der kan læses mere på følgende link Realdania åbner pulje for foreningers og NGO'ers nyskabende aktiviteter fra coronatiden (vifo.dk) og søge fra puljen via dette link De nye folkerum (realdania.dk).
 5. En ny børneattestbekendtgørelse er trådt i kraft den 1. september. Den betyder, at politiet skal orientere Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, når en idrætsforening under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller Dansk Firmaidræt indhenter en børneattest med anmærkning. På denne måde vil Udelukkelsesnævnet ikke længere være afhængig af, at den lokale idrætsforening selv orienterer nævnet. Nævnet vil dermed kunne kontakte og eventuelt sanktionere de idrætsforeninger, der ikke af egen drift orienterer nævnet om ansættelses- og engageringssager, hvor personer har en børneattest med anmærkninger.
 6. Center for Ejendomme oplyser ved mail, om solcellernes funktion på Ishøj Idræts & Fritidscenter. Mailen er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Resume

Ishøj Sportsrideklub søger om tilskud til deltagelse i Verdensmesterskabet i ridedisciplinen TREC, der blev afholdt d. 23.-27. august 2022 i Lamotte-Beuvron i Frankrig.

Sagsfremstilling

Rytterne er medlem af Ishøj Sportsrideklub og rider for klubben ved TREC stævner. TREC kom til Danmark i 2012 og efter en tid som disciplin under Dansk Islandsheste Forening og Dansk Ride Forbund, er TREC nu blevet en selvstændig sportsgren under foreningen TREC Danmark, der er medlem af det internationale forbund FITE (Den internationale Hesteturismes Hovedorganisation). I TREC disciplinen fokuseres der på de færdigheder, guiderne skal bruge, når de rider med turister i naturen.

Ishøj Sportsrideklub har haft to amatørryttere, over 25 år, til Verdensmesterskab i ridedisciplinen TREC. De har i den forbindelse haft udgifter til deltagelse (stævneindskud), transport, overnatning og mad og søger derfor tilskud i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber
§ 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

Retninglinjerne for tilskud til store mesterskaber er ikke udspecificeret i forhold til beløbsramme, og der har tidligere været en praksis, hvor der har været ydet 75 % af det tilskudsberettiget beløb. Ansøgningerne er i forrige udvalgsperiode behandlet ved en formandsbeslutning.
For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der mangler konkrete retningslinjer, foreslår administrationen, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette forslag:
Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor foreslås et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, officiel udtagelse fra TREC Danmark, budget og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til Folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 29.500 kr. for 2 ryttere og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 6.390 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til tidligere beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for rytternes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Resume

Budo Sportskarate Ishøj søger om tilskud til deltagelse i WIKF Global Championship i 2022, der blev afholdt den 24.-28. august 2022 i Holstebro.

Sagsfremstilling

Budo Sportskarate har haft to tre deltagere, alle under 25 år, samt en træner til WIKF (Wado International Karate-Do Federation) Global Championship 2022. De har i den forbindelse haft udgifter til transport og overnatning og søger derfor tilskud i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber § 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

Retninglinjerne for tilskud til store mesterskaber er ikke udspecificeret i forhold til beløbsramme, og der har tidligere været en praksis, hvor der har været ydet 75 % af det tilskudsberettiget beløb. Ansøgningerne er i forrige udvalgsperiode behandlet ved en formandsbeslutning.
For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der mangler konkrete retningslinjer, foreslår administrationen, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette forslag:
Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor foreslås et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, officiel udtagelse fra WIKF Denmark, budget og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til Folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 17.900 kr. for 3 deltagere og en træner og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 6.345 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til tidligere beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for deltagernes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".


Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.
Der henstilles til, at der fremover søges til transporttilskud til biler, der svarer til antal deltagere som kører sammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Resume

Budo Sportskarate Ishøj søger om tilskud til deltagelse i WKF U21 VM i 2022, der bliver afholdt den 24.-31. oktober 2022 i Konya, Tyrkiet.

Sagsfremstilling

Budo Sportskarate har fået udtaget en deltager, under 25 år, til WKF (World Karate Federation) U21 Verdensmesterskaber 2022. Dansk Karate Forbund opkræver en pris for turen, som Budo Sportskarate Ishøj søger om tilskud til i henhold til kommunens retningslinjer for tilskud til deltagelse i store mesterskaber § 12. Retningslinjerne er vedhæftet dagsordenen.

Retninglinjerne for tilskud til store mesterskaber er ikke udspecificeret i forhold til beløbsramme, og der har tidligere været en praksis, hvor der har været ydet 75 % af det tilskudsberettiget beløb. Ansøgningerne er i forrige udvalgsperiode behandlet ved en formandsbeslutning.
For at sikre en ensrettet håndtering af ansøgningerne, og i det der mangler konkrete retningslinjer, foreslår administrationen, at der frem mod revidering af retningslinjer følges dette forslag:
Ansøgninger om tilskud til deltagelse i store mesterskaber følger retningslinjerne for tilskud til leder- og instruktørkurser, idet det er en pulje, der ligeledes er med til at understøtte foreningenes mulighed for at dygtiggøre sig. Her ydes der et tilskud på 75 % af udgiften, dog max 2.130 kr. (2022) pr. deltager og derudover transporttilskud. Transporttilskuddet ifm. leder- og instruktørkurser dækkes 100 %, men ved store mesterskaber er der oftest store udgifter til transport grundet internationale destinationer. Derfor foreslås et maxtilskud til transport på 2.130 kr. i alt. Tilskud til overnatning indgår i tilskuddet. Det er kun udøvere, der tages i betragtning til tilskuddet.
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at børn og unge har højest prioritet.

Vedhæftet er ansøgning, officiel udtagelse fra Dansk Karate Forbund og beregningsskema udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til Folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Foreningens udgifter er 7.600 kr. for 1 deltager og der kan i henhold til ovenstående retningslinjer ydes et tilskud på 1.405 kr.

Af vedhæftede beregningsskema fremgår forslag til tilskud i henhold til tidligere beregningsgrundlag. Der er i beregningen ikke taget højde for deltagernes alder.

Tilskud til deltagelse i store mesterskaber dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender administrationens forslag til bevilling af tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Resume

Ishøj Surfklub søger sammen med Surf & Sup Danmark om et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af Danish Sup Tour i Ishøj den 1. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Surf & SUP Danmark har i samarbejde med Ishøj Surfklub søgt om tilladelse til at afholde Danish SUP Tour på Strandparkens arealer lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10.00-20.00.

Arrangementet er et socialt motionsevent, hvor der forventes at være 100-200 deltagere. Udøvernes ruter er på henholdsvis 5 og 15 km. – jf. vedhæftet kort. Strandparken har givet tilladelse til at benytte de nødvendige områder til eventet. Det har dog krævet en tilretning af ruten, så der ikke passeres de områder, hvor der befinder sig mange fugle. Arrangementets start- og slutområde er foran Ishøj Surfklubs klubhus.

Ishøj Havn er et stort aktiv for kommunens forenings- og fritidsliv og et event som dette, vurderer administrationen, kan være med til at skabe opmærksomhed på områdets muligheder, men også en mulighed for at promovere foreningen og vise deres tilbud frem. Der bliver løbende fra foreningerne taget initiativ til events som denne i Ishøj Havn, som kræver noget ekstraordinært i forhold til planlægning og afvikling.

Administrationen anbefaling er, at der ydes et tilskud på i alt 15.000 kr., idet foreningen kan opnå en større indtægt, hvis der for eksempel deltager flere end forventet. Samtidig opfordres Ishøj Surfklub til på forhånd at ansøge Ishøj Idrætsråd om garantisum i forbindelse med eventet. På den måde kan et eventuelt underskud imødekommes.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes retningslinjer for tilskud til Folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Ishøj Surfklub og Surf & SUP Danmark søger om et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af Danish Sup Tour i Ishøj den 1. oktober 2022.

Tilskud til afvikling af eventet dækkes af puljen "Udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud".

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 15.000 kr. og med en opfordring til foreningen om at ansøge Ishøj Idrætsråd, hvis der opstår en økonomi ubalance.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Resume

Der er indkommet ansøgninger fra de tre følgende foreninger til eliteidrætspuljens 2. runde 2022: Budo Sportskarate Ishøj, Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2022 afsat 428.000 kr. til eliteidrætspuljen (214.000 kr. pr. halvår). Ansøgningsfristen er den 1. februar og den 1. august og med svar henholdsvis i april og september.

Ved 1. runde i 2022 vedtog Folkeoplysningsudvalget at bevilge 69.000 kr. til Ishøj Cricket Club, 85.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj og 60.000 kr. til Ishøj Karate Klub.

I oversigten fremgår oplysninger om foreningens sportslige niveau, ansøgningen samt ansøgt beløb og oplysninger om forventede udgifter til eliteidrætsområdet og bevilling i forudågende år:

Ansøger

Niveau

Ansøgning

Ansøgt beløb

Budo Sportskarate Ishøj

I alt 6 eliteatlet:
1 atlet på Dansk Karate Forbund landshold, WIKF landshold og Team Danmark.
1 atlet på Dansk Karate Forbund landshold og WIKF landshold.
4 atleter på WIKF landshold, (heraf 1 på DKarF talentcenter)

Der søges til mentaltræning, fysioterapeut, massør, udstyr, uddannelse af trænere, talentarbejde samt rejse- og stævneudgifter.

Ansøgt beløb i 2022:
456.900 kr.
Forventet udgift til eliteområdet i 2022:
491.900 kr.

Ishøj Karate Klub

I alt 1 eliteatlet:
1 eliteatlet (Team Danmark)

7 Talentcenterudøvere (Dansk Karateforbund)
Udøverne medtages i den samlede vurdering om klubbens elitearbejde. Der er vedhæftet et notat fra klubben om talentcenterudøvernes aktiviter og resultater.

Der søges hovedsageligt om tilskud til rejse- og stævneudgifter, men også til trænerhonorar.

Ansøgt beløb i 2022:
387.000 kr.

Korrigeret ansøgt beløb i 2022 (iht. kriterier):
327.000 kr.
Forventet udgift til eliteområdet i 2022:
387.000 kr.

Ishøj Cricket Club

Elitedivisionen, herrer, spillertrup på 24 spillere

Der søges til trænerhonorar, dommergebyr, turnerings-udgifter, rejseudgifter, taltentarbejde, udstyr samt træning med fokus på mentaltræning, fysioterapi, kostvejledning og styrketræning.

Ansøgt beløb i 2022:
176.000 kr.
Forventet udgift til eliteområdet i 2022:
176.000 kr.


Ansøgningsskemaer med begrundelse for ansøgning og beskrivelse af det sportslige set-up samt elitebudget er
vedhæftet dagsordenen.
Kriterier for eliteidrætspuljen er vedhæftet dagsordenen.

Ud fra gældende kriterier og en samlet vurdering vedtager Folkeoplysningsudvalget en uddeling af elitestøtte til eliteidrætsforeningerne.

Eliteidrætspuljen er en pulje, der adskiller sig fra andre tilskudspuljer administreret af Center for Kultur og Fritid, da tilskuddet både beregnes ud fra en faktuel og kvalitativ vurdering. Den faktuelle vurdering bygger på et beregningsskema, som primært tager udgangspunkt i antal eliteudøvere samt ansøgt beløb iht. kriterier for tilskud. Den kvalitative vurdering bygger på foreningen som helhed ud fra blandt andet opmærksomhedspunkter, der fremgår af kriterierne. Den kvalitative vurdering noteres i beregningsskemaet og indgår i den foreslåede fordeling af eliteidrætstilskud.
Administrationen fremlægger beregningsskema og forslag til bevilling af 2. rundes eliteidrætstilskud i 2022.

I 2020 har Center for Kultur og Fritid været i dialog med karateklubberne for at afklare, hvornår en atlet er på eliteniveau. Der blev efterfølgende besluttet, at atleter på talentcenter ikke anses som eliteatleter medmindre de kan vise dokumentation for resultater opnået på eliteniveau. Dog tages der i vurderingen af tilskuddet højde for, hvor mange atleter der er på talentcenter, da det styrker elitegrundlaget og dermed udviklingspotentialet. Dette indgår dermed i den kvalitative vurdering.

Da eliteidrætspuljen er en dynamisk pulje, og definitionen af elite udvikler sig, vil vurderingsgrundlaget løbende være genstand for drøftelse og tilretning.
Folkeoplsyningsudvalget har fremsat ønske om en revidering af retninglslinjer for eliteidrætspuljen. Denne revidering vil indgå i den samlede proces, hvor der skal foretages en revidering af samtlige retningslinjer på det folkeoplysende området. For budget 2023 er der forelagt en mulig besparelse på eliteidrætspuljen. Dette kan også have betydning i forhold til revidering af kriterier for puljen.
Administrationen fremlægger sag (sag nr. 71) for Folkeoplysningsudvalget, hvor der skal tages stilling til en tidsplan for revidering af retningslinjer, herunder kriterier for eliteidrætspuljen. De endelige forslag til retningslinjer forelægges til godkendelse i Ishøj Byråd.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er for 2. halvår 2022 afsat 214.000 kr. til eliteidrætstilskud.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 55.000 kr. til Ishøj Cricket Club, 85.000 kr. til Budo Sportskarate Ishøj og 74.000 kr. til Ishøj Karate Klub.

Tiltrådt.

Carsten Alberg og Asmat Ullat deltog ikke i sagsbehandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget har kompetence til at bevilge eliteidrætstilskud i henhold til retningslinjerne.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune afsætter hvert år midler til frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen for at sikre gode rammer og vilkår for foreningsarbejdet. Der er behov for, at der sker en revidering af flere af retningslinjerne på folkeoplysningsområdet, idet der fra Folkeoplysningsudvalget ønskes en revidering. Administrationen bemærker også et behov i forbindelse med sagsbehandling af tilskudsansøgninger samt administrering af lokalefordeling, da mange foreninger nu benytter Brohuset og ikke det tidligere Vejlebrovej 45B.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i lokale retningslinjer, som er listet herunder.

Nuværende retningslinjer:

- Lokaleregulativet (samt tilhørende bilag)
- Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
- Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (bilag eliteidrætspulje, udviklingspulje)
- Retningslinjer for pokalfest

Folkeoplysningsudvalget har ønsket en revidering i forhold til tilskud til foreninger, herunder ekstraordinære tilskud, eliteidrætstilskud, store mesterskaber, samt en drøftelse af principperne for lokalefordeling, afholdelse af pokalfest og godkendelse af folkeoplysende foreninger i Ishøj Kommune. Disse punkter indgår i forskellige retningslinjer, og det giver derfor en anledning til at opdatere samtlige retningslinjer, så de er opdateret og tidssvarende.

Alle retningslinjer kan i et ressourcemæssigt perspektiv ikke revideres samtidigt, og det må tages i prioriteret rækkefølge for også at sikre en dybdegående gennemgang.
Der er elementer i både lokaleregulativet og tilskud til det frivillige foreningsarbejde som bør prioriteres først, da dette har stor betydning for betjeningen af kommunens foreninger.
Af vedhæftede tidsplan for revidering forventes processen at starte i september 2022 og slutte i oktober 2023. Arbejdet med retningslinjer for pokalfest og tilskud til folkeoplysende vokseundervisning forventes af gå igang, når de foreslåede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger samt lokaleregulativ sendes i høring og til godkendelse. Der tages forbehold for ændringer.

Folkeoplysningsudvalget holder temamøde d. 25. oktober, hvor udvalgte elementer med udgangspunkt i ovenstående vil blive drøftet. Herefter vil de tidligere nedsatte arbejdsgrupper tage udvalgets drøftelser videre i forhold til arbejdet med revidering af retningslinjerne. Arbejdsgrupperne forventes at holde møde i november.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender tidsplanen for den kommende revision af retningslinjer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Indstilling

 1. Folkeoplysningsudvalget evaluerede fritidskonferencen, som blev afholdt den 23. - 24. september 2022. Tilbagemeldingerne lyder på, at konferencen har været god og godt planlagt. Programmet har været varieret og bød på spændende indslag.
 2.  Ros til Ishøj Cricket Club for de vundne kampe de seneste uger. Klubbens U15 hold blev danmarksmester, U13 fik sølvmedalje og deres U18 hold fik bronze.
 3. Spørgsmål om den ekstraordinære tilskudspulje, som Folkeoplysningsudvalget administrerer.
 4. Spørgsmål om eventuelt dobbeltfinansiering i forhold til eliteidrætstilskud og store mesterskaber.
 5. Drøftelse om Ishøj IF's parkeringsmuligheder i forbindelse med kampe.

Beslutning


Pkt. 1 - 5 til efterretning.

Beslutning

Jørn Højmark valgte sang nr. 84 'Den danske sang'.

Næste gang vælger Merete Larsen dagens sang.