Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ole Bjørstorp vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ebbe Rosenberg dagens sang.

Beslutning

Ole Bjørstorp valgte sang nr. 6 'Morgenstund har guld i mund'.

Sagsfremstilling

  1. Da man i kommunale udvalg selv skal printe dagsordner og referater m.m., er det besluttet, at der kan udleveres 2 pakker printerpapir til alle i udvalget, dog ikke til Byrådsmedlemmerne (de får via byrådssekretariatet).
  2. Der er den 10. januar 2020 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 28. maj 2020.
    Fremsendelse af indstilling kan ske senest fredag den 28. februar 2020. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  3. DIF get2sport har i november 2019 bevilget 30.000 kr. til Ishøj IF, som er øremærket til at styrke pigeindsatsen i foreningen. Der er nedsat et pigeudvalg i foreningen, som skal agere som styregruppe for denne indsats i 2020. Bevillingsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
  4. AOF Danmark har i samarbejde med områdets AOF Afdelinger stiftet et nyt AOF Center Storkøbenhavn, der dækker de 17 kommuner i det storkøbenhavnske område, herunder de seks kommuner i AOF Vestegnen. Meddelelsen er vedhæftet dagsordenen.
  5. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2019 er vedhæftet dagsordenen.
  6. Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid, nr. 3 2019, er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets interne konference holdes i år den 27. - 28. marts 2020. Der er indgået en aftale om ophold med Comwell Roskilde.

Af hensyn til bestilling af værelser anmoder Center for Kultur og Fritid om en forhåndstilmelding til den interne konference.

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer bedes give en forhåndstilkendegivelse på mødet. Tilmeldingsblanket vil blive uddelt.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage forhåndstilmeldingen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Oplysningsforbund ansøger om et forhøjet tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2020.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. november 2019 blev ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i 2020 behandlet.
Folkeoplysningsudvalget vedtog at bevilge 95.000 kr. til FOF og 37.000 kr. til AOF og lagde op til at yde et tilskud på 13.000 kr. til Ishøj Oplysningsforbund (ISOF).

ISOF argumenterede for berettigelsen til et højere tilskud og Folkeoplysningsudvalget vedtog, at der kunne fremsendes yderligere oplysninger og på den baggrund tages stilling til et eventuelt forhøjet tilskud.

ISOF har den 2. december fremsendt en ansøgning om forhøjet tilskud, som er vedhæftet dagsordenen.

I ansøgningen fremgår, at ISOF i 2020 har øgede udgifter til henholdsvis glasmalingshold (handicapundervisning) og mindfulness (handicapundervisning), som overstiger hvad der gives i tilskud.

Tidligere forslag til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at yde 18.500 kr. til Ishøj Oplysningsforbund til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet dækkes af folkeoplysningsområdets samlede ramme.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

I 2019 fik ISOF bevilget 18.500 kr. og har en tilskudsberettiget lønsum på 16.796 kr. i henhold til forventet regnskab 2019.
Ansøgning om lønsumstilskud for 2020 udgør 37.500 kr., hvor Folkeoplysningsudvalgets oplæg er 13.000 kr.

Der er ikke budgetmæssig dækning for at yde et øget tilskud fra puljen tilskud til folkeoplysende vokseundervisning.

Bilag

Resume

Leder af KULTURIUM, Marie Herborn, er inviteret til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møde for at præsentere KULTURIUM - musikteater, bibliotek og biograf.

Sagsfremstilling

1. januar 2019 fik Ishøj Bibliotek, Ishøj Musikteater og Ishøj Biograf nyt fælles navn - KULTURIUM. Dette skete som et led i sammenlægningen mellem Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek, som organisatorisk har været sammenlagt siden 2015. KULTURIUM er den fælles paraply, som samler bibliotek, musikteater og biograf under en ny og mere moderne profil.

Marie Herborn vil under Folkeoplysningsudvalgets møde fortælle om KULTURIUM's aktiviteter og tilbud. I forlængelse af dette vil hun præsentere indsatser og samarbejder med foreninger på folkeoplysningsområdet samt kulturområdet i Ishøj Kommune.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temaoplægget til efterretning.

Beslutning

Powerpointslides fra oplægget er vedhæftet referatet.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

1. Spørgsmål om fremtidsudsigter for foreningers brug af caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Kulturchefen orienterede om, at foreningernes mulighed for brug af caféen er uændret. Desuden kan dagens ret for kommende uge ses på Ishøj Idræts & Fritidscenters facebookside.

Indstilling

Pkt. 1 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.