Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Kim Grau vælger dagens sang.

På næste møde vælger Egon Madsen dagens sang.

Beslutning

Kim Grau valgte sang nr. 151: "Jeg véd en lærkerede".


Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Opdateret oversigt over medlemmer i Folkeoplysningsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
 2. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisning i Ishøj Kommune i sæson 2016/2017 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 3. Kultur- og Fritidscentret har den 1. marts 2017 sendt info til alle tilskudsberettigede foreninger om mulighed for at søge om medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2017.
  Medlemstilskud skal i lighed med sidste år søges i administrationssystemet
  www.ishoj.booksys.dk.
 4. På næste møde er der besigtigelsestur. Kultur- og Fritidscentret foreslår, at Folkeoplysningsudvalget besøger Ishøj Svømmehal og aktivitetshuset, hvor Ung På Vej på nuværende tidspunkt holder til.
 5. Der er udarbejdet en administrativ fordelingsplan af banetider i Ishøj Svømmehal frem til sommer 2017, hvorefter sæson 2017/2018 træder i kraft. Planen er vedhæftet dagsordenen.
  Fordelingsplan for sæson 2017/2018 vil blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 25. april 2017.
 6. Fremlæggelse af tidsskrift:
  Uddannelsesbladet nr. 2, 2017

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2017/2018

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 26. februar 2017.

Der er indkommet i alt 5 indsigelser til lokalefordelingen.
Indsigelserne er vedhæftet dagsorden.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at følge lokalefordeliningsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende lokalefordelingsudvalgets forslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Boxergruppe Sydkyst/Ishøj søger om ekstraordinært tilskud på i alt 13.699,00 kr. inkl. moms til indkøb af ny græsplænetraktor.

Sagsfremstilling

Boxergruppen Sydkyst/ Ishøj søger om tilskud til indkøb af ny græsplanetraktor. Foreningens gamle græsplænetraktor er fra maj 2006 og trænger til en hovedreparation, hvilket er baggrunden for ønsket om at indkøbe en ny.

Foreningen står selv for alt græsslåning på foreningens faciliteter.

Ishøj Idræts og Fritidscenter og Park, Vej og Miljøcentret har set på tilbuddet og har ingen indvendinger mod købet.

Foreningsunionen har behandlet ansøgningen på mødet den 10. marts 2017. Foreningsunionen anbefaler tilskuddet med forbehold, da unionen undres over det lille antal Ishøj-borgere, der er medlem af foreningen.  

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 13.699,00 kr. til en ny græsplænetraktor.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den ønskede traktor koster 14.899,00 kr. men finansieres delvist gennem salg af den gamle traktor. Salget forventes at indbringe 1.200 kr.

Boxergruppen medsender et tilbud fra Homeshop.dk

Beholdningen af likvid kapital pr. 31.12.2016: 22.073,07 kr.
Der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Ishøj Brugshundeklub søger om et ekstraordinært tilskud på 1.737,00 kr. inkl. moms til indkøb af materialer til reparation af tag i deres klubhus.

Sagsfremstilling

Ishøj Brugshundeklub ansøger om tilskud til udskiftning af tagplader. Ishøj Brugshundeklub vil selv sørge for at arbejdet bliver udført.

Ishøj Brugshundeklub har eget klubhus på Torbens Vænge i Ishøj Landsby.  Der er store huller i taget på udestuen og klubben ønsker derfor at udskifte trapezpladerne.

Ishøj Fritids og Idrætscenter har set tilbuddet og har ingen indvendinger til købet.

Foreningsunionen har behandlet ansøgningen på mødet den 10. marts 2017 og fremsender ansøgningen med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 1.737,00 kr. til udskiftning af tagplader.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Foreningens har en egenkapital på 26.486 kr. opgjort pr. 31.12.2016.  

Der kræves ikke dispensation for formuegrænsen. 

Bilag

Resume

Bredekærgårds Pilefeltter Laug søger om ekstraordinært tilskud på i alt 21.806,25 kr. inkl. moms til kar til iblødsætning af pil.

Sagsfremstilling

Bredekrægårds Pilefletter Laug ansøger om et ekstraordinært tilskud til et kar til iblødsætning af pil, som vil forbedre deres pilefletteaktivitetet. Foreningen har hidtil anvendt plasticrør til iblødsætning af flettepil, men dette tager 3 uger og har flere ulemper, bl.a. at pilens bark kan gå i forrådnelse.

Et nyt kar med mulighed for opvarmning vil mindske iblødsætningen til 4-6 dage og forebygge forrådnelse af det selvhøstede pil.

Ishøj Idræts og Fritidscenter og Bredekærgård har set tilbuddet og har ingen indvendinger mod købet. Bredekærgård har været med på råd i forbindelse med placering af karet.

Foreningsunionen har behandlet ansøgningen på møde den 10. marts og fremsender ansøgningen med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 21.806,25 kr. til indkøb af et kar til iblødsætning af pil.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Bredekærgårds Pilefletter Laug medsender et tilbud fra MesterJakob, der er lokal tømrer i Ishøj Landsby.

Beholdningen af likvid kapital pr. 31.12.2016: 9.913,91 kr.

Der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Resume

Der er kommet fem ansøgninger til eliteidrætspuljen. Ansøgerne er: Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Karate Klub, Ishøj Cricket Club, Budo Sportskarate Ishøj og Ishøj Svømmeklub.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har i 2017 afsat 216.000 kr. til eliteidrætspuljen (108.000 kr. pr. halvår). Der er ansøgningsfrist den 1. februar og den 1. august med svar henholdsvis i marts og september.
Ved forrige ansøgningsrunde i efteråret 2016 fik tre foreninger Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Ishøj Volley & Beachvolley Klub hver 35.000 kr.
I år er der kommet ansøgninger fra ovenstående tre foreninger samt to nye foreninger, der alle ansøger om elitetilskud. Dette er Budo Sports Karate Ishøj og Ishøj Svømmeklub.

Til årets første ansøgningsrunde er der ansøgt om følgende beløb:

 • Ishøj Cricket Club søger om 36.000 kr. - samlet elitebudget er 115.500 kr.
 • Ishøj Karate klub søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget er 347.000 kr.
 • Ishøj Volley & Beachvolley søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget er 230.000 kr.
 • Ishøj Svømmeklub søger om 35.000 kr. - samlet elitebudget er 241.722 kr.
 • Budo Sports Karate Ishøj  søger ikke om et specifikt beløb - samlet elitebudget er 160.000 kr.


De fem foreningens ansøgninger samt budgetter for eliteaktiviteterne er vedhæftet dagsordenen.

Krav til ansøgninger: ansøgningen skal indeholde størrelsen på det ansøgte beløb, budget for eliteaktiviteterne samt en kort beskrivelse af de krav, der stilles til deltagelse i eliteaktiviteterne.


Hvem kan søge eliteidrætspuljen:

 • Foreninger med hold der spiller i landets bedste række.
 • Foreninger i individuelle idrætsgrene, der har mange medlemmer, som dyrker idræt på højt plan.

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktivitet, vurderes der, om foreningen er berettiget til at modtage støtte fra eliteidrætspuljen.
Eliteidrætspuljen er rettet mod foreninger og ikke mod enkelte personer.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et tilskud på 27.000 kr. hver til Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Cricket Club, Ishøj Karate Klub og Budo Sportskarate Ishøj. Tildelingskriterier af elitetilskud vil blive taget op til drøftelse på Folkeoplysningsudvalgets interne konference.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Elitepuljen 1 ansøgningsrunde 2017 udgør 108.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål omkring budgetlagt tilskud til karatestævne i Ishøj Kommune.
 2. Henvendelse omkring momsforhold i forbindelse med tilskud til foreninger.
  Foreningsunionen vil afholde en temaaften omkring tilskud, momsforhold mm. Foreningsunionen ønsker på temaaftenen deltagelse af repræsentanter fra kommunen.
 3. Adgangsforhold til Ishøj Kunstforening blev drøftet.
 4. Forespørgsmål om status på etablering af klubhus til Ishøj Bokseklub.
 5. Forespørgsel om status på fusionsplan mellem Ishøj Boldklub og SB50 Fodbold.
 6. Spørgsmål om hvornår pavilionerne på Ishøj Søvej nr. 5 og nr. 7 rives ned.
 7. Henvendelse omkring procedure for udlevering af nøglekort til Foreningshuset 45B. 
 8. Forespørgsel om toiletforhold for handicappede i Jægerbuen 2B.
 9. Spørgsmål om samtlige foreninger i Ishøj Kommune er private foreninger.

Indstilling

Pkt. 1 - 9 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.