Referat
Handicaprådet torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16:00

Ikke angivet

Resume

Oplæg ved Claes Jakobsen om digital tilgængelighed for borgere med handicap.

Beslutning

Forslag til forbedringer i Borgerservices nye lokaler kan sendes til Claes Jakobsen. De nye lokaler i Borgerservice roses af flere af Handicaprådets medlemmer.

Fritagelse for selvbetjeningsløsninger og Digital Post skal ske enkeltvis. Slides fra oplægget vedhæftes referat

 

Bilag

Resume

Drøftelse af afmærkninger ved Borgerservice i forhold til tilgængelighed for handicappede borgere med Lis Frederiksen fra Kommunale Ejendomme.

Beslutning

 Det aftales med Kommunale Ejendomme, at Handicaprådsmedlem Jan Diemer gennemser Borgerservices nye lokaler i henhold til manglende afmærkninger og lignende.

Resume

Meddelelser fra formand Merete Amdisen

Sagsfremstilling

1. Økonomi for Handicaprådet

2. Deltagelse til Socialstyrelsens workshop d. 20 nov.

3. Orientering om puljen for fælleskommunale idrætsaktiviteter

4. Uddeling af Handicapprisen 2014

5. Orientering fra konference i Albertslund Kommune d. 26. sep.

Beslutning

  1. Økonomi: Handicaprådet har brugt i alt 11.885 kr. og har derfor 34.265 kr. tilbage i indeværende år.
  2. Interesserede deltagere tilmeldes Socialstyrelsens workshop
  3. Der orienteres om puljen for fælles idrætsaktiviteter
  4. Det fastslås, at Handicapprisen alene kan gå til enkeltpersoner eller foreninger for deres frivillige indsats.
  5. Materiale fra Handicapkonference i Albertslund vedhæftes referat.

 

Bilag

Resume

P-pladser til invalidebiler bliver ofte anvendt af andre, hvormed de ikke er tilgængelige for de borgere, som har behov for at anvende disse pladser.

 

Ishøj Kommune har fokus på denne problematik.

Sagsfremstilling

Der er rettet henvendelse om, at p-pladser til invalidebiler omkring Ishøj Bycenter og Rådhus ikke er tilgængelige, da de anvendes til andet brug, fx. lastbiler, som blokerer for tilgangen eller ikke-invalidebiler, som holder på disse pladser i længere tid.

 

Center for Byg, Plan og Miljø har fulgt op på sagen, hvormed p-pladserne nu særligt overvåges.

 

Vedhæftet er status fra Leif Kronblad.

Beslutning

 Politiet holder øje med p-pladserne. Det foreslås, at TV-Ishøj opfordres til at lave et indslag om problematikken. Flere medlemmer af Handicaprådet tilbyder at deltage i et evt. indslag.

Bilag

Resume

Orientering om Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2015 blev behandlet på Beskæftigelsesudvalget d. 27. august, hvor udvalget havde følgende kommentarer:

 

  • Beskæftigelsesudvalget ønsker en øget beskrivelse af virksomhedskontakt.
  • Det nævnes, at der med de nye rammeaftaler på psykiatriområdet er fokus på tidlig opsporing af psykiske lidelser i jobcentrene.
  • Enkelte tilrettelser i teksten ønskes såsom, at mikroflexjobs også oprettes i Ishøj Kommune.

 

 

Beskæftigelsesplan 2015 samt resume er vedhæftet som bilag.
 

 

Beslutning

 Handicaprådet betoner vigtigheden af flexjobs og mikroflexjobs.

Beskæftigelsesplanen tages til efterretning.

Bilag

Resume

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har udsendt hyrdebrev vedrørende førtidspension.

Sagsfremstilling

Hyrdebrev til kommunerne vedrørende førtidspension betoner, at førtidspension stadigt skal tilkendes, såfremt det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Dette gælder også for unge under 40 år med betydelige funktionsnedsættelser fx. udviklingshæmmede.

 

Vedhæftet er hyrdebrev samt beskæftigelsesministerens svar til Folketingets socialudvalg angående førtidspension.

Beslutning

Det foreslås, at jobcenterchef Dan Nielsen inviteres til at deltage på møde i Handicaprådet i 2015, og her give en status på indstillinger til førtidspension samt, hvad jobcenteret gør for de unge borgere i denne målgruppe.

Dette skrives ind i Årshjulet for 2015

Bilag

Resume

Arrangementet afholdes d. 20. januar 2015 og sker i et samarbejde mellem Sind og Handicaprådet i Ishøj Kommune

 

Det aftales nærmere, hvordan arrangementet skal forløbe.

Beslutning

Arrangementet afholdes i Ishøj Idrætscenter. Handicaprådet betaler for annoncering og forplejning i forbindelse med arrangementet.  

Beslutning

 Det besluttes, at Sundhedsaftalerne indgår som et tema på møde i Handicaprådet i 2015. Dette skrives ind i Årshjulet 2015.