Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 1. september 2015 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

PAB (Postfunktionærernes Andels-Boligforening), afd. 22, har den 27. august 2015 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 14 rækkehuse i 2 plan med et boliggennemsnit på 91 m2. Boligerne påtænkes opført på et areal stort 1.911 m2, beliggende Jægerbuen 37. Rækkehusene er udformet, så de på harmonisk vis indpasser sig i den nuværende rækkehusbebyggelse i området. Grunden er købt af Ishøj Kommune til en købspris på kr. 4.100.000,- inkl. moms.

Forventet byggestart den 4. september 2015 med aflevering den 1. september 2016.

Ishøj Byråd har på møde den 6. januar 2015, sag nr. 1 Salg af Jægerbuen 37, godkendt skema A.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til boligerne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 måneder før boligerne er klar til udlejning og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter boligerne er indflytningsklare. Endvidere sker godkendelsen med forbehold for, at lokalplanen godkendes endeligt på Byrådsmødet den 1. september 2015.    

Merudgiften på 269.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje (Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 5.344.000).           

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart H. Nielsen (V) gentog sin særindstilling fra Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi

Anskaffelsessummen på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 29.353.000,-, og på skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 29.622.000,-, en merudgift på kr. 269.000,-. Den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til kr. 983,- pr. m2 pr. år. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 2.962.200,-.

Der bliver indgået entreprisekontrakt med SB-Entreprise, som af licitationsresultatet er fremkommet med det billigste bud.

Bilag

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at hæve skatteindtægten inden for skattepuljen på 200 mio. kr., som er aftalt mellem KL og regeringen. Der skal søges inden 3. september.

Forslag:

  • Administrationen fremsender ansøgning om at Ishøj Kommune får mulighed for at hæve skatten med op til 20 mio. kr.

Begrundelse:

Hvis der i budgetforhandlingerne skal være et reelt valg mellem nedskæringer eller en skattestigning,  er det nødvendigt, at Ishøj Kommune søger andel i skattepuljen inden 3. september for at være sikker på at kunne hæve skatten uden sanktion. Beløbet kan være større eller mindre, det må byrådet tage stilling til ud fra behovet. Den ekstra skatteindtægt kan i budgetforhandlinger enten udmøntes som en stigning i personskat, grundskyld og/eller dækningsafgift.

Beslutning

Ole Wedel-Brandt (Ø) afleverede et supplement til dagsordnen som vedhæftes.

 

Afstemning om Ole Wedel Brandts forslag:

For - 1 (Ø)

Imod - 14 (9A, 3O, 1V, 1F)

Fraværende: 4 (2A, 1V, 1F)

Ialt  19

Bilag