Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 2. december 2014 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Vedhæftede udkast/forslag til mødekalender for 2015 har været behandlet på udvalgsmøderne.

Byrådsmøder 2015 (lukket møde kl. 17.00 og åbent møde kl. 19.00):

6. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

24. juni

11. august

1. september

6. oktober

3. november

1. december

De stående udvalg fastlægger deres møder på udvalgsmødet.

Medborger- og Demokratiforum beslutter endelige mødedatoer på deres møde den 10. december 2014.

Byrådsseminar holdes 19. - 20. maj 2015.

Byrådsmøder, Økonomi- og Planudvalgsmøder og øvrige stående udvalgs møder bookes via mødekalenderen i outlook.

Mødekalender (BYR) ajourføres løbende i outlook.

 

Det indstilles, at byrådsmøder for 2015 godkendes.

 

Beslutning

 Tilføjelse til indstilling: Der afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 24. august 2015, med 1. behandling af budget 2016.

Tiltrådt.

Bilag