Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 4. februar 2020 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Regeringen har fremlagt sit udspil til kommunal udligningsreform. For Ishøj Kommunes vedkommende betyder udspillet, at Ishøj står til at få ca. 34,3 mio. kr. mere om året.

Sagsfremstilling

Udspillet indeholder en lang række forslag, som vil påvirke alle landets kommuners økonomi i større eller mindre omfang. Da Ishøj Kommunes økonomi er afhængig af tilskud udefra, har det kommunale udligningsssytem stor betydning for den velfærd, som Ishøj Kommune kan tilbyde sine borgere. I regeringens forslag til udlingingsreform står Ishøj Kommune til, at få ca. 34,3 mio. kr. mere i kommunal udligning om året.

Udspillets mange forslag, og de økonomiske virkninger af disse forslag, fremgår af bilagsmaterialet. Regeringen har indtil videre valgt ikke, at offentliggøre beregningerne for hvorledes den er kommet frem til de forskellige udligningsbeløb, som kommunerne enten tilføres eller skal af med i udligning.

Regeringen har allerede påbegyndt forhandlingerne med Folketingets øvrige partier med henblik på, at indgå en aftale om et nyt udligningssystem, som kan træde i kraft fra 2021.

Indstilling

Det indstilles, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bilag