Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 4. marts 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. Januar 2014 - 31. december 2017:

10 medlemmer og 10 suppleanter til bestyrelsen i Medborger- og Demokratiforum.

I fortsættelse af Byrådets konstituering den 10. december 2014, foreligger der nu indstillinger fra foreninger i kommunen , jf. notat af 30. januar 2014.

Valgt blev:  

Valgt som Byrådets repræsentanter:
 
Parti:  
1. Sengül Deniz
 Formand
 A
 
2.Bayram Yüksel
 
 A
 

Indstillet:

Navn:
 
Indstillet af:
 Daniel Torbensen (Ishøj BK)
 
Lokale idrætsforeninger
 
 Selcuk Yavuz (fmd. for  Cihanbeyli og rep. for Mevlana  Tyrkisk-Dansk Kulturhus)
 
Kulturelle foreninger
 
 Chahrazad el Morabit (AAB)
 
Boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj
 
 Jette Ramløse    (Vildtbaneparken)
 
Grundejerforeningerne/bylaug i Ishøj
 
 Afventer skolebestyrelsesvalg  i april
 
Skolebestyrelserne i Ishøj
 Jesper Friis
 
Forældrebestyrelserne for daginstitutionerne
 
 Leif Christoffersen
 
Seniorrådet
 
 Zein Alabidin Al-Khafaji
 
Ungerådet

 
 

Valgt som suppleanter for Byrådets repræsentanter:
 
Parti:  
1.Erkan Yapici
 
 A
 
2.Ebbe Rosenberg
 
 A

 

Navn:
 
Indstillet som personlig stedfortræder af:
 
 Hassan Hidrese
(Shotokan Karate do Kyohan)
 
Lokale idrætsforeninger
 
 
Foday M. Sankoh (Lions Club)
 
Kulturelle foreninger
 
 
Lone Glitzky (Vildtbanegård)
 
Boligtagere i almene boligforeninger i Ishøj
 
 
Poul Erik Pedersen (Bredekærs Vænge)
 
Grundejerforeningerne/bylaug i Ishøj
 
Afventer skolebestyrelsesvalg i april
 
Skolebestyrelserne i Ishøj
 
Britt Berg Kanstrup
 
Forældrebestyrelserne for daginstitutionerne
 
 
Ingelise Jensen
 
Seniorrådet
 
Ikke udpeget endnu
 
Ungerådet

Hvis medlemmet har forfald, indkalder medlemmet sin suppleant til at deltage i mødet således, at bestyrelsen så vidt muligt er fuldtalligt til alle møder.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Integrationslovens §42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012. Medborgerpolitik godkendt i Byrådet den 7. februar 2012.

Bilag