Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Som følge af sammenlægningen af PPR- og Familiecentret, skal styrelsesvedtægten rettes, så opgaverne i Familiecenteret flyttes fra Social- og Sundhedsudvalget til Børn- og Undervisningsudvalget. Udkast til revideret styrelsesvedtægt udeles på mødet.

Indstilling

 Det indstilles, at den reviderede styrelsesvedtægt 2. behandles på byrådsmødet den 2. juni 2015.

Beslutning

Tiltrådt 

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i ligaen, der er landets bedste række. Dansk Volleyball Forbund stiller i den forbindelse krav til faciliteterne. I Ishøj er det kun hal III i idrætscentret, der kan godkendes til ligakampe, men det er en forudsætning, at der er en indfarvet volleyballbane. Der er i indeværende sæson givet en dispensation, så ligakampene kan spilles i hal II. En sådan dispensation gives ikke i næste sæson.

Sagsfremstilling

Såfremt Ishøj Volley og Beachvolleyklub ikke kan mønstre en hjemmebane til holdets ligakampe, der opfylder volleyballforbundets krav, har klubben to muligheder. Man kan lade sig tvangsnedrykke til 1. division, eller man kan spille alle sine kampe på udebane. Det sidste vil medføre ekstra udgifter for klubben.

Hvis Hal III skal godkendes til ligakampe, skal der være en indfarvet bane, hvor indfarvningen tydeligt adskiller sig fra det omgivende friareal. For at løse dette problem er der to scenarier:

  1. Gulvet i hal III slibes, så streger og de grønne badmintonfarver fjernes. Derefter streges der op til badminton og volleyball, idet bøsningerne til volleyball flyttes lidt, så streger til volleyball ikke overlapper med badmintonstregerne. Der indfarves til volleyball. Volleyballforbundet har skriftligt meddelt, at der godt må være andre streger end dem til volleyball i hallen. Samlet pris ca. 180.000 kr.
  2. Der indkøbes et mobilt volleyballgulv. Volleyballforbundet oplyser, at det tager 10 mand 3 - 4 timer at lægge gulvet, og 10 mand 1½ - 2 timer at tage det ned igen. Gulvet skal lægges på 24 - 30 timer før brug og tapes 8 - 10 timer før brug. Det betyder, at aktiviteten i hal III skal aflyses et døgn før, der spilles kampe. Det kan både være på hverdage og i weekends. Timelønnen er ca. 200 kr. inklusiv diverse tillæg for medarbejderne i idrætscentret, og der skal benyttes ca. 55 timer hver gang. Det giver en udgift på ca. 11.000 kr. Dertil kommer udgifter til tape på 4.000 kr. Der er således ekstra driftsudgifter på ca. 15.000 kr. pr. kamp. Der spilles mindst 10 kampe pr. år, hvilket betyder ekstra driftsudgifter for idrætscentret på ca. 150.000 kr. pr. år. Selve mobilgulvet koster ca. 200.000 kr. i anskaffelse.

Kultur og Fritidscentret og Ishøj Idræts & Fritidscenter anbefaler scenarie 1. Det giver ikke ekstra driftsudgifter, der er ikke problemer med aflysning af aktivitet, og der er ikke opbevaringsproblemer.

Notat fra Dansk Volleyball Forbund er vedhæftet.  

 

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der arbejdes videre med forslag 1, og at SB 50 Badminton inddrages i farvevalget.
Gert Mikkelsen fra SB 50 Badminton ønsker, at man som alternativ indfarver badmintonbaner i Hal II.


Folkeoplysningsudvalget indstiller, at scenarie 1 vælges, og at der søges om en ekstrabevilling på180.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget med anbefaling, og at Økonomi- og Planudvalget finansierer sagen. 

Økonomi-og Planudvalget indstiller, at Kultur-og Fritidsudvalgets indstilling følges og at de kr. 180.000 finansieres af Økonomi- og Planudvalgets puljebeløb. Puljebeløbet udgør herefter kr.6.288.640

Beslutning

Tiltrådt 

Økonomi

Den samlede udgift til scenarie 1 er 180.000 kr. ekskl. moms. Det foreslås, at sagen sendes via Kultur og Fritidsudvalget til Økonomi- og Planudvalget med henblik på finansiering.

Bilag

Sagsfremstilling

Ole Wedel Brandt (ؘ) har anmodet om, at denne sag kommer på dagsordenen:

Israels besættelse af den palæstinensiske Vestbred og de israelske bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten. Den danske regering fraråder engagementer eller aktiviteter, der finder sted i bosættelserne eller som er rettet mod at begunstige bosættelserne. Derfor bør Ishøj Kommune boykotte varer og tjenesteydelser, som produceres i bosættelser.

Forslag:

Administrationen sikrer, at kommunens leverandører i kommende kontrakter og indkøb garanterer, at varerne eller tjenesteydelserne ikke er produceret i de israelske bosættel-ser på Vestbredden.

Baggrund:

Økonomi og indenrigsministeren har i et svar til Enhedslisten tilkendegivet, at kommu-nerne gerne må boykotte de israelske bosættelser. Se bilag.

 

Indstilling

Byrådet beslutter,

Beslutning

Afstemning om Enhedslistens forslag:

 For:

 3

 2 F + 1 Ø

 Imod:

 14

 9 A + 2 V + 3 O

 Fraværende:

 2

 2 A

 Ialt

 19

 

 

                      

Afstemning om forslag fra Dansk Folkeparti:

For:

3

3 O

Imod:

12

9 A + 2 F + 1 Ø

Undlod:

2

2 V

Fraværende:

2

2 A

Ialt:

19

 

 

 

Dermed er forslaget om at boykotte køb af israelske varer bortfaldet.

 

Bilag