Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. maj 2014 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Valgruppe FVØ indstiller i mail af 14. april 2014, at Ghulam Mohiuddin(Ø), Egelunden 1, Ishøj som ny suppleant for bygningskyndig Kjeld E. Haick (V) for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Ghulam Mohiuddin (Ø) indtræder i stedet for Bente Bjerg som er afgået ved døden.

   

Indstilling

Det indstilles, at Ghulam Mohiuddin indtræder som ny suppleant for  Kjeld E. Haick (V) for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.  

Beslutning

Tiltrådt.