Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 6. december 2016 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 fremlægges til drøftelse og godkendelse

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Vallensbæks strategi og målsætninger for 2017 for både Ishøjs og Vallensbæks borgere. Beskæftigelsesplanen er således en samlet plan for hele Jobcenterets område og alle indsatser.

Aktiveringsstrategien udarbejdes som tillæg til Beskæftigelsesplanen, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler således de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i 2017, og skaber overblik og sammenhæng mellem målsætninger og indsatser.

Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag