Referat
Ishøj Byråd tirsdag den 26. juni 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

En borger stiller spørgsmålstegn ved kommunens regnskabspraksis for Ishøj Fællesantenne. Kommunens chefjurist har udarbejdet et notat (bilag 1), der beskriver reglerne på området. Notatet forelægges til orientering.  

Sagsfremstilling

Borgeren har anmodet om aktindsigt i Ishøj Fællesantennes regnskaber (bilag 2). Sideløbende florerer der på Facebook en kritik af kommunens håndtering af Ishøj Fællesantennes regnskaber (bilag 3). Af Facebook fremgår det, at sagen er blevet fremsendt til Ankestyrelsen.

Kritikken på Facebook går på, at Ishøj Fællesantenne skal betragtes som en forsyningsvirksomhed, hvorfor der skal være balance mellem fællesantennens udgifter og indtægter, jf. hvile-i-sig-selv-princippet.

Administrationen har bedt kommunens chefjurist udarbejde et notat, der beskriver reglerne på området. Konklusionen i notatet er, at Ishøj Kommune ikke driver forsyningsvirksomhed på dette område, hvorfor hvile-i-sig-selv-princippet ikke gør sig gældende.  

Ishøj Kommunes regnskabspraksis er i øvrigt godkendt og anerkendt som berettiget af kommunens eksterne revisionsfirma Deloitte.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget tager principper for og praktisk håndtering af regnskabsprincipperne for Ishøj Fællesantenne til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag