Referat
Ishøj Byråd mandag den 27. august 2018 kl. 19:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Forslag til kommunernes årsbudget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 15. september året før. Budgetforslaget skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 forelægges til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 og tilhørende budgetredegørelse er uddelt til byrådet på mødet den 14. august 2018. Efterfølgende er der udsendt forslag til sparekatalog.

Budgetmaterialet er ligeledes gjort tilgængeligt for de høringsberettigede parter med frist for høringssvar den 31. august 2018. De indkomne høringssvar vil herefter blive udsendt til byrådet.

Budgetforslaget fremlægges til byrådets 1. behandling.

Partierne i byrådet indbydes efterfølgende til drøftelser om budgettet. Der afholdes budgetseminar den 6. september 2018.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at 1. behandlingen sker på ekstraordinært byrådsmøde den 27. august 2018.

at der afholdes budgetseminar for byrådet den 6. september 2018.

at eventuelle spørgsmål mv. til budgetseminaret skal være borgmester og kommunaldirektør i hænde senest den 31. august 2018.

at budgetforslaget sendes til 2. behandling i byrådet, som sker på byrådets møde den 2. oktober 2018.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Budgetforslaget indeholder en ubalance på 33,4 mio. kr. i 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Bilag