Referat
Ishøj Idrætsråd torsdag den 2. marts 2017 kl. 17:30

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2017/2018

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 26. februar 2017.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er
vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at følge lokalefordeliningsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag