Referat
Ishøj Idrætsråd fredag den 2. december 2016 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
  2.  Formanden fremlægger udkast til reviderede vedtægter for Ishøj Idrætsråd. Udkastet blev gennemgået, og der blev foretaget mindre justeringer. Endelig godkendelse af de reviderede vedtægter skal ske på repræsentantskabsmødet den 2. marts 2017.
  3.  Status på julemøde/julemiddag. Formanden overvejer at lave en lille undersøgelse blandt medlemmerne af Ishøj Idrætsråd. Måske julemødet/julemiddagen skal afholdes på en onsdag, hvor der normalt afholdes møde.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Resume

1. Samarbejdet mellem Get2Sport, Danmarks Idræts Forbund, og Ishøj Kommune ved Kultur og Fritidscentret fortsætter i 2017. Indsatsen har til formål at styrke eksisterende idrætsforeninger beliggende i boligsociale områder. I 2016 har der været samarbejde med foreningerne Ishøj Boldklub, Ishøj Volley & Beachvolley Klub samt SB 50 Fodbold.

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Kasssereren fremlægger regnskab fra 1. januar - 30. november 2016. Der blev ikke fremlagt regnskab for perioden, idet der ikke har været de store posteringer.

 

Beslutning

Pkt. 1

TIL EFTERRETNING

Resume

Ishøj Cricket Club søger om et ekstraordinært tilskud på 25.200 kr. inkl. moms til indkøb af kastemaskine.

Sagsfremstilling

Ishøj Cricket Club har haft den nuværende kastemaskine i 15 år, men grundet slitage er den ikke længere fuldt funktionsdygtig. Den kan eksempelvis ikke længere skrue bolde, hvilket giver en ustabil hastighed, og det kan i sidste ende være farligt for slåeren.

Ishøj Cricket Club er repræsenteret i Danmarks bedste række og bruger kastemaskinen målrettet  i træningen af slåerne.

Den nye kastemaskine er af en bedre kvalitet end den nuværende, både i forhold til levedygtighed og kastemaskinens præcision.

Ansøgning og tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Tilbuddet er indhentet på hjemmesiden www.bola.co.uk og omregnet i danske kroner inklusiv moms og fragt udgør det en samlet pris på 25.200 kr.

Pr. 31.12.2015 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 1.360 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 7.500 kr. inkl. moms til indkøb af 2 stk. Volleyball Target Challengers.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker med indkøb af Target Challengers, hævertræningsudstyr, at øge kvaliteten i volleyballtræningen for børn og unge.
Hæveren er en central person på volleyballbanen og foreningen arbejder med ekstra træning af hævernes teknik og præcision. Med dette udstyr ønsker foreningen at udfylde et behov, som de hidtil ikke har kunnet imødekomme på ordentlig vis.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har blandt andet lagt vægt på følgennde krav til udstyret:
Udstyret har to hjul og kan let transporteres rundt samtidig med at det sænkes og foldes, så der ikke er store krav til opbevaring.
Udstyret kan justeres således, at det kan benyttes af alle aldersgrupper fra kidsvolley til elitevolley.
Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker at placere hæverudstyr på henholdvis Strangårdsskolen og i Idræts & Fritidscentret.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Tilbuddet er hentet fra hjemmesiden sportsmate.com.

En Target Challenger koster 3.750 kr. inkl. moms, og det giver en samlet pris på 7.500 kr. inkl. moms for 2 stk. Target Challengers.

Foreningen har en negativ egenkapital på -129.125,31 kr. opgjort pr. 31.12.2015.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Niels Østergaard orienterede om, at IRH igen er på finansloven. Det betyder, at der også kommer kurser i 2017.
  2.  Henrik/Ishøj Budo Klub fortalte den gode historie fra klubben. Blandt andet grundet begrænsede trænerressourcer har klubben lagt deres 2 hold sammen til ét ved den nye sæsonstart i august. Der er nu ét hold med i snit 18 deltagere (af begge køn) i alderen 9 - 61 år. Der er en del forældre, der deltager med op til 3 børn - med stor succes. Træningen afpasses størrelse og niveau, hvor de mere erfarne hjælper med at undervise de mindre erfarne. Det har vist sig at være en stor succes. Såvel børn som voksne trives med det blandede miljø, men skal man fremhæve noget særligt, så er det den modenhed især de yngste udviser i kraft af deres ligeværdige tilhørsforhold med de voksne. Alt i alt en succes, som vi håber at kunne arbejde videre med.
  3. Henrik fortalte endvidere, at Ishøj Budo Klub har tilsluttet sig The Jiu Jitsu Foundation. Et internationalt forbund, der har klubber på de fleste kontinenter, men har sit udspring i universitetsmiljøet i England. Forbundet har derfor et stort antal unge medlemmer og tillige en anselig afdeling for dem under 18 år. Ishøj Budo Klubs formand, Andreas Aaris-Larsen, har selv trænet der i sin studietid og har bragt det med hjem til Danmark. Vi har store forventninger til samarbejdet og har allerede haft besøg fra England, ligesom vi har haft fire medlemmer en tur i England.
  4.  Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår - tak for det gode samarbejde.

Beslutning

Pkt. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING