Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 3. februar 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Lokalefordelingsudvalget har mandag den 1. februar 2016 haft sit første møde. Lokalefordelingen ser ud til at være faldet på plads.
 3.  Alle foreninger har modtaget brev om ansøgning om weekendtræning i sæsonen 2016/2017. Sidste frist er den 4. marts 2016.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1. Fristen for idrætsforeningerne til at indstille personer til Idrætslederprisen og Ungelederprisen 2016 er den  26. februar. Der bliver udsendt brev til foreningerne den 4. februar og begrundede forslag sendes til Kultur og Fritidscentret. Idrætsrådet skal på mødet i marts beslutte, hvilken kandidat, der indstilles til at modtage byrådets pris.
 2. Brev fra Politiken om projektet Margueritløbet. Er der evt. en eller flere foreninger, som kunne tænke sig at tage hånd om denne opgave. Brevet er vedhæftet dagsorden.
 3. Bevægelse på tværs - Dansk skoleidræts projekt, der skal være en inspiration for de danske kommuner i processen med at fremme bevægelse i og uden for skolen.
  Brev er vedhæftet dagsorden.Flyer kan ses på mødet.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Formand og næstformand orienterer om regnskabet for januar 2016.

Der er ikke sket så meget siden sidste møde.

 1.  Alle foreninger opfordres til at indsende budget for ungdomsrejser 2016.
 2.  Formand & næstformand er ved at lave et oplæg til ændringer af rejseregulativet. Ændringerne vil blive behandlet på repræsentantskabsmødet i marts.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscenteret har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i Kommunens idrætslokaler i sæsonen 2016/2017

Efterårsferie: Uge 42 / 17. – 23. oktober 2016

Juleferie: 23. december 2016 – 3. januar 2017

Vinterferie: Uge 8 / 20. – 26. februar 2017

Påskeferie: 10. april – 17. april 2017

mandag den 1. maj 2017

St. Bededagsferie: 12. maj – 14. maj 2017

Kr. Himmelfartsferie: 25. – 28. maj 2017

Pinseferie: 3. – 5. juni 2017

Grundlovsdag: 5. juni 2017

Sommerferie: 5. juni 2017 – forventet opstart i uge 32

Alle haller og gymnastiksale er lukket for almindelig træning i ovennævnte perioder, dog kan turneringsspillere træne i Ishøj Idræts & Fritidscenter efter ansøgning til Kultur og Fritidscentret så vidt muligt inden den 11. september 2016 – dog senest en måned før ferien

Der er lukket for træning i Ishøj Idræts- og Fritidscenter i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31, på grund af sommerferie og Cup Denmark, hvis der er nogen der ønsker at træne i disse uger kan det ske på Ishøj Skole. 

Arrangementer kan foregå på træningsfrie dage efter særskilt ansøgning.

Weekend-arrangementer afholdes i henhold til weekendfordelingsplanen og omfattes ikke af ovennævnte oversigt over aktivitetsfrie dage.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende forslaget til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2016/2017. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svæmmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget på dets møde den 14. december 2015

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er bl.a., at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere.På et møde den 18. januar 2016 har de berørte foreninger i samarbejde med lederen af Ishøj Svømmehal udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne og CPHWests aktiviteter. Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage.

Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, hvorfor de er givet til Ishøj Svømmeklub. Klubben har også denne mulighed i sæsonen 2016/2017, men er bekendt med, at man skal vige, hvis ungdomsskolen ønsker at benytte tiderne.

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Firtidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtog at videresende fordelingsplanen for banetider for fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolley ansøger om tilskud til elitearbejdet i klubben, som er forbundet med store udgifter. Klubben opfylder kriterierne, som Ishøj Kommune har besluttet. Klubben søger om kr. 20.000,00 fra vores hensættelse til særlige formål.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at yde et tilskud på kr. 20.000,00

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Ishøj Cricket Club ansøger om tilskud til elitearbejdet i klubben, som er forbundet med store udgifter. Klubben opfylder kriterierne, som Ishøj Kommune har besluttet. Klubben søger om

kr. 20.000,00 fra vores hensættelse til særlige formål.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at yde et tilskud på kr. 20.000,00

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

Ishøj Karateklub ansøger om tilskud til elitearbejdet i klubben, som er forbundet med store udgifter. Klubben opfylder kriterierne, som Ishøj Kommune har besluttet. Kubben søger om kr. 20.000,00 fra vores hensættelse til særlige formål.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at yde et tilskud på kr. 20.000,00

Beslutning

TILTRÅDT

Resume

Budo SportsKarate Ishøj søger om et særligt tilskud på 30.000 kr. til dækning af deludgifter til det store internationale stævne Ishøj Kata & Kumite Cup 2016.

Sagsfremstilling

Ishøj Kata & Kumite Cup er et internationalt stævne, som varer tre dage. Stævnet blev afholdt første gang i 2012 og tiltrækker rigtig mange gode kæmpere. I 2015 var der langt over 600 deltagere fra mange forskellige nationer. Niveauet ved stævnet er rigtig højt, og det er blevet foreningens varetegn i Ishøj.

Foreningen oplyser, at der på stævnet er flere gode internationale dommere og udøvere, og at mange lande bruger dette stævne til udtagelse til deres landshold.
Ifølge Budo SportsKarate Ishøj har stævnet udviklet sig til et af Nordeuropas bedste stævner. For at kunne opretholde stævnets høje niveau og stadig være banebrydende indenfor karate, er der behov for fortsat at gøre brug af gode internationale dommere.

Budo SportsKarate Ishøj står som arrangør for stævnet, og de oplyser, at der er store udgiftsposter forbundet med afholdelse af stævnet. Der er blandt andet udgifter til de gode dommere og deres transport samt kost og logi. Kost til de frivillige er også en af de store udgiftsposter.

I forbindelse med Ishøj Kata & Kumite Cup anmoder Budo SportsKarate Ishøj om et tilskud på 30.000 kr. som støtte til dækning af deludgifterne.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 11.965 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, dog med den kommentar, at der ligges op til en principiel diskussion omkring særlige tilskud i FOLU-regi evt. på FOLU's interne konference.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der er afsat midler i budgettet for 2016 til formålet.

Resume

Ishøj Tennisklub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 31.290 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen benytter i spillesæsonen udendørsanlægget og hal 2 ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter. I perioden september til ultimo april benytter 33 spillere fra klubben tennishallen i Vallensbæk grundet manglende indendørsfaciliteter. De 33 medlemmer er seniorspillere i aldersgruppen 60+ år.

For at benytte hallen i Vallensbæk er foreningen tvunget til at betale medlemskab for perioden. Hallen benyttes i 9 timer om ugen til en gennemsnitspris på 80 kr. pr. bane. Der betales derfor for følgende:

33 x medlemskab á 250 kr.                       = 8.250 kr.
32 uger á 9 timer x 80 kr.                          = 23.040 kr.
I alt                                                             = 31.290 kr.

Ishøj Tennisklub oplyser i sin ansøgning, at de på grund af situationen risikerer at miste medlemmer. Foreningen søger derfor om tilskud til lokaleleje, hvor det er hensigten, at pengene skal bruges til udvikling og fastholdelse.

Foreningen havde pr. 31.12.2015 130 aktive medlemmer herunder 56 medlemmer i aldergruppen 60+ år.
Deres beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 158.335,33 kr. Der kræves dispensation fra formuegrænsen, da der ikke er oplyst om særlige hensættelser.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede, at ansøgningen ikke kan bakkes op, men at der ligges op til en principiel diskussion om ekstraordinære lokaletilskud i FOLU regi evt. på FOLU's interne konference.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

 1. Erling orienterede om, at Ishøj Volley & Beachvolleyklub har købt en gammel bus. Hvis der er andre foreninger, som kunne tænke sig at låne bussen (mod et mindre beløb), så kontakt Erling. Det kræver bus-kørekort at køre bussen.

 

 • Klubben har være i pokalfinale mod Marienlyst, hvor de fik sølv. Der blev vist klip i TV.

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING