Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 3. februar 2021 kl. 19:00

Virtuelt - OBS nyt aften telefonnummer 20823271

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Bilag

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

  1. Center for Kultur og Fritid har orienteret alle foreninger om forlængelse af restriktioner frem til den 7. februar 2021. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
  2. Alle brugere af idrætslokaler har indgivet ønsker til sæson 2021/2022 inden den 8. januar 2021. Det har ikke været muligt for lokalefordelingsudvalget at mødes fysisk i januar grundet de nuværende restriktioner. Dette møde er derfor rykket til februar måned. Det betyder, at den endelige fordelingsplan tidligst er godkendt i Folkeoplysningsudvalget i april.
  3. Der er den 20. januar 2021 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 27. maj 2021.Fremsendelse af indstilling kan ske senest fredag den 26. februar 2021. Brevet er vedhæftet dagsordenen.


Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab pr. 31. december 2020.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2020-2021.
Forslag og skolekalender er vedhæftet.


Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af vandtid til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2021/2022. Udgangspunktet er den ramme for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for den godkendte ramme for tider er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere.

Timerne til Tip Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole, samt Ishøj Svømmehals holdtræning (babysvøm, crawl hold, bevægelse i vand med flere) er reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne. Her er Ældre i Bevægelse tildelt timer onsdage og torsdage i dagtimerne.

Der blev afholdt fordelingsmøde med foreningsbrugerne den 19. januar 2021 på baggrund af brugernes ønsker. Referat fra mødet er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, hvorfor de er givet til Ishøj Svømmeklub. Klubben har også denne mulighed i sæsonen 2021/2022.

Ældre i bevægelse har ønsket 3 baner i forbindelse med undervisning i Ishøj Svømmehal. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre om onsdagen, da Strandgårdskolen er til undervisning i samme tidsrum. Såfremt at skolen kommer senere eller aflyser, så kan Ældre i bevægelse benytte 3 baner.

I forbindelse med GTI’s ønskede morgentræning på 3 baner mandage og torsdage, kan dette kun lade sig gøre, såfremt Ishøj Svømmehal ikke har undervisning i bane 6 kl. 6.45-7.30.

I forbindelse med GTI’s ønskede tid torsdage aftener på 4 baner, så kan dette ikke lade sig gøre, da Tip Tab Tynde har undervisning i 2 baner i samme tidsrum.

Forslag til fordeling for henholdsvis foreninger og skoler er vedhæftet dagsordenen. Den samlet oversigt for både kommunale akiviteter, skoler og foreninger samt rammeplanen er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslag til lokalefordeling sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.


Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd vedtog på byrådsmødet den 5. januar 2021 at stille Ishøj Idræts & Fritidscenter til rådighed for et af Region Hovedstadens vaccinationscentre. Det medfører en midlertidig nedlukning af udvalgte kommunale idrætsfaciliteter og der udarbejdes en ny fordelingsplan for idrætsforeninger i perioden.

Sagsfremstilling

Vaccinationscentret lægger beslag på et større område af Ishøj Idræts & Fritidscenter, som det fremgår af oversigtskort vedlagt i bilag 1. På nuværende tidspunkt er der lukket for brug af kommunale faciliteter til kultur og idræt i Ishøj, både indendørs og udendørs, og vaccinationscentret generer derfor ikke de øvrige brugere af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Det må dog forventes, at der bliver åbnet for faciliteterne før vaccinationscentret er afsluttet. Det betyder, at en lang række idrætsforeninger vil blive påvirket af dette med aflysninger og flytninger. Center for Kultur og Fritid har udsendt orienteringsbrev til idrætsforeningerne. Brevet er vedhæftet dagsordenen.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en midlertidig fordelingsplan for resten af indeværende sæson ud fra de idrætsfaciliteter, der nu er til rådighed i Ishøj Kommune. Der er prioriteret at finde tid til indeidræt, hvorimod udeidrætter som fodbold mister indendørstider. Dette skyldes, at fodbold og cricket ved normale omstændigheder rykker udendørs omkring den 1. april. Da der endnu ikke er sat dato for genåbning af foreningslivet, vides det ikke, hvor meget tidligere fodbold og cricket skal rykke udendørs. Det vil være muligt for fodboldklubberne at benytte kunstgræsbanerne.

Der arbejdes fortsat på at finde nye løsninger på alternative lokationer. Såfremt dette lykkes, vil det være muligt at justere fordelingsplanen, så der bliver bedre tid og løsninger for idrætsforeningerne.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at den midlertidige fordelingsplan sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, dog skal ønsker til ændringer fra Ishøj Volley, Ishøj Håndbold Forening, Fitness Ishøj, Ishøj Gymnastikforening samt Ældre i Bevægelse forsøges indarbejdet i fordelingen. Center for Kultur og Fritid har noteret foreningernes ønsker og forslag og forsøger at indarbejde disse.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Formanden takker medlemmerne for den store opbakning til Ishøj Idrætsråd, selv i en tid med virtuelle møder.
  2. Der blev stillet spørgsmål til retningslinjer for brug af idrætslokaler, når der sker en genåbning af foreningslivet. Det forventes, at der vil være samme retningslinjer og krav til brugerne om at afspritte efter sig.


Beslutning

Til efterretning.