Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 4. marts 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

  1. Der er den 28. februar 2020 sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2020.
  2. På møde i Ishøj Idrætsråd den 5. februar 2020 blev statistik for brug af Ishøj Svømmehal efterspurgt. Besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal i perioden 2018-2019 er vedhæftet dagsordenen.
  3. DGI har offentliggjort puljen "Foreningsliv for Alle". Det her muligt for foreninger at søge midler til betaling af kontingent og stævnedeltagelse for børn af vanskeligt stillede forældre.
  4. Ishøj Roklub har i samarbejde med Ishøj Kommune taget initiativ til at opstarte et nyt træningshold for demensramte og deres pårørende. Ishøj Roklub tilbyder både et træningshold for personer med en demenssygdom og et fællesskab for pårørende. Forløbet varer 10 uger med opstart den 26. februar. Vedhæftet er folder om initiativet.
  5. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje afvikler specialsportskursus: Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje er et tværkommunalt samarbejde om at sikre fritidstilbud for børn og unge med særlige behov. Den 29. februar er Ishøj Kommune vært, når der afvikles kursus for frivillige foreninger. Kursets formål er at give konkrete redskaber og viden til at arbejde med børn og unge, der har særlige behov - og derigennem give flere foreninger mod til at opstarte separate hold eller inkludere på ordinære hold. Ishøj Kommune har frivillige med fra 3 foreninger: Ishøj Gymnastikforening, Ishøj Håndboldforening og Vestegnens Hockey Klub.
  6. Ishøj Håndbold Forening har leveret en evaluering for deres hold for børn med funktionsnedsættelse til Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje. Ishøj Håndbold Forening har modtaget støtte fra Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje til opstart af holdet og har på baggrund af den gode evaluering modtaget restbevillingen. Holdet har ca. 12-14 børn i alderen 6-13 år, som alle er registrerede i klubben. Børnene har meget forskellige udfordringer; bl.a. ADHD, autisme, indlæringsvanskeligheder, angst, socialt udfordrede og motorisk handicap.

Indstilling

Pkt. 1-6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 29. februar 2020.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

1. Budo Sportskarate Ishøj har afholdt stort internationalt stævne med over 800 deltagere i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foreningen roser Ishøj Idræts & Fritidscenter samt Cafeen.

2. Kirsten Larsen fra Ishøj Volley & Beachvolleyklub meddelte, at hun trækker sig som repræsentant i Ishøj Idrætsråd og takker for et godt samarbejde.

Indstilling

Pkt. 1-2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.