Referat
Ishøj Idrætsråd fredag den 4. december 2015 kl. 18:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

PKT. 1

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1. Alle ansøgninger, som tidligere har været sendt til Klaus Helsøe, skal indtil videre sendes til kultur@ishoj.

Beslutning

Pkt. 1

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Formand og næstformand orienterer om status på regnskabet.

 1.  Formanden oplyste, at der efterhånden er ved at være godt styr på regnskabet.

 

 • Der er sendt regninger ud på vaskeregnskab for perioden 1/1 - 30/11-2015.

 

 • Der er opkrævet kontingenter for Idrætsrådet.

 

 • Der er opkrævet for annoncer i Fællespublikationen.

 

 • Der er udbetalt rejsetilskud til de foreninger, hvor der er dokumentation.

 

 • Der er sendt dokumentation til Ishøj Kommune for tilgodehavende på kr. 201.000,00 (betaling for uddeling 2010 - 2013). Ishøj Kommune har lovet, at vi nok skal få pengene. Der er regninger for yderligere ca. 75.000,00 (betaling for uddeling 2014 - 2015).

 

 • Formanden er ved at færdiggøre en håndbog omkring formand / næstformand & kasserers opgaver. Alle opgaver vil blive beskrevet med, hvem der har ansvaret for hvad. Det vil blive et    overskueligt værktøj, så vi ikke havner i den nuværende situation.
 •  Der er bogført 17 bilag, hvor bilagene ikke forefindes. Søs kan heller ikke finde dem.

 

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1. Niels Østergaard har deltaget i IRHs konference, hvor emnerne bla. har været:

 

 •  Bookingsystemer. Det er åbenbart et stort problem mange steder.
 •  Skolereformen - hvor langt er vi nået & hvor er vi henne?

 

2.     Brian Pirmo takkede for gode og konstruktive møder i 2015, og ønskede alle en glædelig jul & et godt nytår.

 

 

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING