Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 5. april 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab samt oversigt over ungdomsrejser fra 1. januar - 31. marts 2017. Regnskabet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantskabsmøde den 2. marts 2017 skal der nu vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg:

Lokalefordelingsudvalget:

(Udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer

Udvalg vedr. revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter: 2 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud: 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ: 1 medlem

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side: 2 medlemmer

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.): 3 medlemmer

Fitness Ishøj - tilforordnet: 1 medlem

Revideret udvalgsliste er vedhæftet referatet.

 

 

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Alle foreninger har nu afholdt generalforsamling, så kasserer Berit Olsen opfordrer til, at foreningerne husker at få ajourført deres oplysninger om formand og kasserer i Book Sys/Kultur & Fritid, xad@ishoj.dk da det er her Berit henter oplysninger.
  2. Materiale til Fællespublikationen skal være Kim Grau i hænde senest den 18. juni 2017.
  3.  Hvis man ønsker sin forenings regnskab lagt på II's hjemmeside, skal man sende en pdf fil til web master Kim Grau.
  4.  Asmat Ullah/Ishøj Cricket Club orienterede om, at klubben har deltaget i Ungdoms DM i cricket, hvor lilleputterne fik sølv.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING