Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 6. marts 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Formanden præciserede endnu en gang reglernene omkring tilskud til ungdomsrejser. Der ydes kun tilskud til de dokumenterede udgifter, som man reelt har haft.
 3.  Der har været afholdt nogle møder omkring Fællespublikationen 2I. Det bliver Lennart Harmannn/L.H. Tryk, som får ansvaret for tryk, layout og annoncesalg.

 

 • Medio april vil der blive skrevet ud til foreningerne
 •  Medio juni er der dead line for infoboksen
 •  Fællespublikationen bliver omdelt i uge 33. 

Beslutning

PKT. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Resume

 1. Center for Kultur og Fritid har revideret de fire foldere, som er rettet mod foreningerne i Ishøj. Folderne hedder: "Tilskud til foreningsarbejde i Ishøj Kommune", "Revison af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven", "Kopiservice" og "Venskabsbysamarbejde". Folderne deles ud på mødet. Hvis man har brug for flere foldere, kan disse hentes på Kultur og Fritid.
 2. Center for Kultur og Fritid har modtaget årsberetning 2018 og regnskab 2018 fra Den Fælles Kommunale Idrætspulje.
 3. Center for Kultur og Friid har modtaget en cost benefit analyse fra Parasport Danmark. Handicapidrætten sparer samfundet for flere hundrede millioner hvert år og øger desuden livskvaliteten, viser et nyt svensk studie. Gevinsterne ved at dyrke idræt, hvis man har et handicap, er mange og har længe synes åbenlyse for de involverede. Nu er de konkrete fordele for samfundet sammenfattet i tal. Rapport af svensk studie er vedhæftet dagsordenen.
 1. Der har i uge 8 været afholdt vinterferieaktiviteter, se aktiviteterne på nedenstående link.
 2. Der er den 6. marts sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019.  http://www.ishoj.dk/sites/private/files/Vinterferie_19_low.pdf?fbclid=IwAR3jDQDYgp3oDVGVA_5_jGixr_N9lgJ_7f9qkSWDb0vFLyb1VMBvZiGF42g

 

Beslutning

PKT. 1. - 5.

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 28. februar 2019. Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beacvolley Klub ansøger om rejsetilskud fra Ishøj Idrætsråd.

Sagsfremstilling

Kassereren har modtaget en ansøgning fra Ishøj Volley og Beachvolley Klub om rejsetilskud, som kræver dispensation. Foreningen ønsker pengene udbetalt på forhånd og vil efterfølgende sende den nødvendige dokumentation.
Idrætsrådet skal tage stilling til sagen, da normal procedure skal fraviges på flere punkter. Ansøgningen er vedhæftet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede rent undtagelsesvis, at udbetale et á conto beløb på kr. 10.000,00 direkte til busselskabet Schmidts Turisttrafik A/S.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2019/2020.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 1. marts 2019.

Der er indkommet fire indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.
Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

 

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at følge lokalefordelingsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Bowlingklubben Keglerne søger om optagelse i Ishøj Idrætsråd.

Sagsfremstilling

I mail af 7. februar 2019 anmoder bowlingklubben BK Keglerne/Martin Guldager om, at foreningen optages i Ishøj Idrætsråd.

 
Foreningen forventes godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 26. marts 2019.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at udsætte sagen til et senere møde, idet der ikke var mødt en repræsentant op fra foreningen.

Beslutning

TILTRÅDT

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Budo Sportskarate Ishøj har afholdt Ishøj Karate Cup i uge 8. Der var 850 detagere.
 2.  Der afholdes DM i cricket den 23. marts 2019 i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 3.  Ishøj Budo Klub har haft 3 udøvere til Atemi stævne i England.
 4.  Malene opfordrede foreningerne til, når de tager rundt til stævner og vinder medaljer, så husk at indstille dem til erindringsgaver.
 5.  Husk at møde op til Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. marts 2019, kl. 19:00.

Beslutning

PKT. 1 - 5

TIL EFTERRETNING