Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 8. juni 2022 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter (Flemming Bech, tlf. 43574515 og aftentelefon 43574500)

Indstilling

Ishøj Idrætsråd instiller til at punkterne tages til efteretning.

Beslutning

Punkterne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  1. Tilbagemeldinger fra Folkeoplysningsudvalget FOLU den 26. april og 24. maj 2022.
    Fritidskonferencen bliver i Vejle den 23. og 24. september 2022. Invitationer udsendes senere..
  2. Formanden har påbegyndt sin runde til foreningerne - Ishøj Golfklub på "Golfens Dag"
    Kontakt gerne Brian Pirmo for et besøg i jeres forening.
  3. Sommertræningen er startet.

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd tager punkterne til efterretning

Beslutning

Punkter blev taget til efterretning med følgende kommentarer:
- 3 af de 4 hovedpriser ved pokalfesten i Ishøj Idræts & Fritidscenter den 2. juni 2022 gik til personer fra Ishøj Idrætsråds medlemsforeninger. Det er flot.

- Døren til Ishøj Badminton Klubs depot på Strandgårdskolen står af og til åben, når foreningerne møder til træning. Det samme gælder omklædningsrummene, hvor dørene holdes åben med tøj eller der er sat tændstikker i dørlås pale, så dørene ikke låser/kan låses.

Sagsfremstilling

1. Strandgårdsskolen oplever hærværk og unødigt griseri ifm. fritidsbrugeres anvendelse af faciliteterne.
    Alle foreninger opfordres til at være opmærksom på, at kun trænere og medlemmer for de enkelte hold med tildelte tider får adgang og at sikre, at alle passer godt
    på faciliteten.
    I 2022 er der bl.a. ødelagt 3 døre, fjernet/bortkommet dæksler (fra net) fra gulv, tisset i affaldsspande, madrester og ølflasker i omklædningsrum, mv.
    Det er aftalt med skolen, at Kultur og Fritid fremover tager kontakt til fritidsbrugerne, såfremt det skulle ske igen.

2. Malene Rasmussen er tilbage fra barsel den 1. juni 2022.

3. Sommerferieaktiviteter er nu offentliggjort på www.detskeriishoj.dk
og et postkort sendes ud til skolerne.

4. Ishøj Idræts & Fritidscenter:
  - Status på afspærring af tunnel til banerne ved boldfælleden "Tundraen". I skrivende stund forlænget til den 31. maj 2022.
  - Udpluk af kommende arrangementer:
  - Ishøj I F's første hold topper danmarksserien og ligger til oprykning. Sæsonens sidste hjemmekamp på Ishøj stadion er lørdag den 11. juni 2022.
  - De nye baner på "Den gamle grusbane", Pumptrack-, multi- og to padelbaner indvies onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.30.
  - Skt. Hans arrangement på "Tangen" torsdag den 23. juni 2022.
  - Det Grønne Ishøj arrangement på Bredekærgård søndag den 19. juni 2022
    https://ishoj.dk/borger/kultur-og-fritid/kultur/kulturinstitutioner/bredekaergard/aktivitetskalender/

Sagsfremstilling

Kasseren fremlægger regnskab pr. 31. maj 2022.

Regnskabet er vedhæftet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager at tage regnskabet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Skema til ansøgning om venskabsforeningsture er lagt på hjemmesiden.

Bilag

Resume

Der skal foretages valg til Ishøj Idrætsråds kommunikationsudvalg.

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantsskabsmøde den 23. marts 2022 skal der vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg.
Disse blev valgt på seneste Ishøj Idrætsrådsmøde den 13. april 2022. Dog ikke til Kommunikationsudvalget,
idet det blev besluttet at udsætte og genoptage dette valg til næste møde.

Valg af medlemmer til Kommunikationsudvalget (inkl. Web-side).

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at ...

Beslutning

Brian blev genvalgt til kommunikationsudvalget, som inditl videre kun skal varetage hjemmesiden.
Det blev besluttet at springe den årlige fælles publicering til alle husstande i Ishøj over i år 2022.

Foreninger, som ønsker det kan dog slå sig sammen herom udenom Ishøj Idrætsråd.
 

Sagsfremstilling

Følgende punkter fremkom på mødet:

- Torslunde-Ishøj idrætsforening takkede for gaverne fra Ishøj Kommune og Ishøj Idrætsråd samt Ishøj Idræts & Fritidscenter for indsatsen omkring foreningens 100 års jubilæum.

- Det er alt for ofte en udfordring for foreningerne at finde en parkeringsplads ved Ishøj Idræts & Fritidscenter og Vejlebroskolen.
Der holder mange varevogne ved Vejlebroskolen, idet der er givet bøder til disse, når de har holdt ved boligblokkene over for skolen.

- Kan der parkereres inde bag hallerne ved Ishøj Idræts & Fritidscenter?
Fritids- og idrætsinspektøren undersøger dette til næste møde.

- Ishøj I F er bekymret for om byggeperioden med renovering af skolehalgulv holder, idet foreningen har et stort fodboldarrangement i Gildbroskolens hal i uge 42-2022.

- BK Ishøj Flame har kun 2 træningstider, men har behov for 3 tider for at kunne begå sig i 1. division.
Foreningen vandt 2. division og pokalturneringen og er dermed blandt de 17' bedste i Danmark.

- Ishøj Tennis Klub gør opmærksom på, at det nye LED-banelys gik ud en aften og der er uhensigtmæssigt skarpe kanter på lysmastsokklerne mellem baner.
Derudover er der skæve hegn fra den sidste storm. Center for Park, Vej og Miljø, som står for driften af disse udfordringer er informeret.
Fritids- og idrætsinspektøren følger op på dette.

- Der mangler internet "gæstenet" på Strandgårdskolen og i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
Fritids- og idrætsinspektøren følger op på dette.

- Ishøj Volley og Beaschvolley ønsker en fast flagstang på 4-6m ved sandbanerne.
Fritids- og idrætsinspektøren undersøger mulighederne herfor.

- Ishøj Volley og Beachvolley spørger til parkering af deres bus sammen med ungdomsskolens bus bag hallerne i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
Foreningens klubhus er udlånt til flygtninge fra Ukraine og derfor kan bussen ikke længere holde der.
Fritids- og idrætsinspektøren undersøger dette.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Punkterne blev taget til efterretning.