Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 10. juni 2020 kl. 19:00

Skype

Resume

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.
 2. Formanden opfordrer alle foreninger til at opdatere oplysninger i Ishøj Foreningsportal samt sende følgende oplysninger til formand@ii-ishoj.dk:

  - Foreningens navn
  - Navn på repræsentant i Ishøj Idrætsråd samt mailadresse.
  - Navn på foreningens kasserer samt mailadresse.
  - Navn på kontaktperson vedrørende Ishøj Idrætsråds publikation samt mailadresse.

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.

 

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Der er overført midler til anlægsprojeket, hvor der skal etableres basketfaciliteter i hal 2 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. I anlægsprojektet indgår også en opstregning af en stor basketbane samt to mindre baner på tværs af hallen. Basketkurvene vil blive monteret i loftet, for ikke at optage depotplads. Faciliteterne forventes etableret i sommerferien.
 2. Grundet situationen med covid-19 har ikke været muligt at afvikle den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter og der er derfor udarbejdet en virtuel version, som vil være tiltængelig på sociale medier.
 3. Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at anvendelsen af det nye sand-anlæg ved Ishøj Idræts & Fritidscenter administreres af Center for Kultur og Fritid, og at 2020 frem til sommer 2021 er et forsøgsår med henblik på udarbejdelse af retningslinjer i efteråret 2021. Der er lavet en foreløbig fordeling af træningstider til følgende foreninger; Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Håndbold Forening og Ishøj IF. Fordelingen er vedhæftet.
 4. Ishøj IF afholder igen i år DBU's Get2 Fodboldskole i uge 27. Get2 Fodboldskolen bygger på DBU's mangeårige fodboldskolekoncept, men adskiller sig bl.a. ved at have en lav egenbetaling. Ishøj IF har selv skulle tilmelde 60 piger og drenge, der i forvejen er medlem af foreningen. DIF get2sport i Ishøj Kommune samarbejder med Center for Børn og Forebyggelse, Helhedsplanen i Vejleåparken samt SFO- og skolesportslærere om at rekruttere 20 ikke-foreningsaktive børn og unge. Håbet er, at de får en positiv sommerferieoplevelse og mod på at blive inkluderet i foreningslivet efterfølgende.

Beslutning

Pkt. 1-4 til efterretning.


Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for den seneste periode.

Beslutning

Til efterretning.


Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal foretages valg til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantsskabsmøde den 3. juni 2020 skal der vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg.

Lokalefordelingsudvalget (udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer.

Udvalg vedrørende revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter 2 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativet 1 medlem

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side 1 medlem

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.) 3 medlemmer

Nuværende udvalgsliste er vedhæftet dagsorden

Beslutning

De valgte kandidater fremgår af vedhæftet oversigt.


Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet under eventuelt.