Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2. Fritidskonferencen afholdes i år i Esbjerg i dagene fredag & lørdag, den 21. & 22. september 2018. Der kan maksimum deltage 2 personer fra hver forening. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Beslutning

Der er ingen meddelelser.

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 31. marts 2018. Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2018/2019. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Lederen af Ishøj Svømmehal har i samarbejde med de berørte foreninger udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolernes aktiviteter.

 • Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage. De har ønsket tid onsdag formiddag, i stedet for onsdag morgen, men det tidsrum er tildelt Vibeholmskolen.
 • GTI (Greve-Tune-Ishøj Svømmeklub) og NIKON har begge ansøgt om timer på to baner torsdag aften og tildeles derfor én bane hver.
 • GTI har ønsket morgentid mandage fra kl. 6. Grundet manuel bundsugning, kan dette ikke lade sig gøre.
 • Ishøjgård har ikke ønsket tider for den følgende sæson.
 • Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, og har heller ikke søgt om banetid for den kommende sæson.

  Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget til lokalefordeling i Ishøj Svømmehal 2018-2019 godkendes.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidscentret har modtaget ansøgninger med ønsker til anlægsprojekter fra tre idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

Idrætsforeningerne Torslunde-Ishøj Idrætsforening, Ishøj Volley & Beachvolley Klub samt Ishøj Tennisklub har fremsendt ønsker til kommende anlægsprojekter.

Torslunde-Ishøj Idrætsforening ansøger om etablering af en kunstgræsbane i Ishøj Landsby.

Ishøj Tennisklub ansøger om etablering af et tennisanlæg, hvor der kan spilles padeltennis.

Ishøj Volley & Beachvolley Klub ansøger om etablering af et beachvolleyanlæg ved Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Ansøgningerne fra foreningerne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at de 3 foreningers ønsker tages med i idé kataloget for kommende budgetår.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Ansøgningerne med ønsker til anlægsprojekter vil indgå i drøftelserne af budget 2019.

Bilag

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantsskabsmøde den 21. marts 2018 skal der nu vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg.
Lokalefordelingsudvalget (udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer

Udvalg vedrørende revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter 2 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativet 1 medlem

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side 2 medlemmer

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.) 3 medlemmer

Fitness Ishøj - tilforordnet 1 medlem - er nedlagt.

Ny udvalgsliste er vedhæftet referatet.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Henrik/Ishøj Budo Klub: Klubben er utrolig glad for de nye måtter. Den indkøbte vogn, til at transportere måtterne på, er derimod alt for stor - kan ikke komme omkring hjørner, og den mangler drejebare hjul.
 2. Kim/Ishøj IF: Hvis alt går vel, så har klubben et danmarksseriehold fra 1. juni 2018.
 3. Asmat/Ishøj Cricket Club: Miniputterne har fået sølv ved ved DM i cricket, som blev afholdt i Ishøj Idræts & Fritidscenter i dagene 23. & 24. marts 2018.
 4. Mette/IGF: Klubben afholder forårsopvisning på lørdag, den 14. april 2018. Dørene åbnes kl. 12:30 og alle er velkomne.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING