Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 11. november 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Husk at tilmelde jer Idrætsrådets julemiddag den 4. december 2015.
 3. Idrætsklinikken på Glostrup Hospital lukker - sidste dag er den 15. december 2015 - der er ikke flere ledige tider. Pressemeddelelse er vedhæftet referater.

 

Beslutning

Pkt. 1 - 3

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering af næstformanden omkring status på regnskab.

 •  Alle pengene er til stede.
 •  Der er bestilt en nem konto - det lader vente på sig.
 •  Alle gamle fuldmagter er slettet, så det nu kun er formanden & næstformanden der har adgang til bankkontiene.
 •  Det er lykkedes at få div. dokumenter fra Søs - der mangler dog stadig bilag for 2013 & 2014.
 •  Når det hele kører, vil alle få udbetalt de penge, de har til gode.
 •  Der er endnu ikke udbetalt penge fra kommunen for omdeling af bl.a. Fællespublikationen

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

 1.  Dette er mit sidste officielle møde i Ishøj Idrætsråd. Men jeg deltager dog også i julemiddagen.
  Jeg holder reception den 19. november i Ishøj Kultur Cafe fra kl. 14.30. I skal alle være velkomne. Min sidste arbejdsdag er den 26. november.
  Jeg vil godt benytte leligheden til at takke Ishøj Idrætsråd og alle medlemsforeningerne for er rigtig godt og frugtbart samarbejde gennem mere end 21 år.
 2.  Lethalsprojektet ved Strandgårdskolen er skrinlagt. Det skyldes fejlberegninger i Lokale og Anlægsfonden. Hallen koster 10 millioner og ikke 5 millioner at opføre, og fonden vil ikke acceptere en mindre hal end planlagt. Det er besluttet at renovere Strandgårdskolens Bygning O (hal og gymnastiksal), hvor bl.a. gulvene udskiftes. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at komme med input til renoveringen. Ishøj Idrætsråd har to pladser i arbejdsgruppen. Det undersøges, om Real Dania Fonden vil give tilskud til nogle af de udendørsfaciliteter, der var planlagt i tilknytning til lethallen.
 3. Kultur og Fritidscentret taget et nyt bookingsystem i brug pr. 1. december 2015. Der er tale om en opdatering af det eksisterende. Det nye system benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af fordelingsplaner i 2016. Det gamle system benyttes stadigvæk i sæsonen 2015/2016. Det nye system er fuldt implementeret fra og med august 2016. Det nye bookingsystem skal også benyttes i forbindelse med udbetaling af medlemstilskud fra og med 2016.

 

 

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Mødekalender for 2016 er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

Ishøj BK søger et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. til træningsrekvisitter (bolde, legeredskab kegler, toppe, veste o.lign.).

Sagsfremstilling

Klubben har i 2015 løbende fået flere medlemmer ikke mindst i ungdomsafdelingen. Det kræver flere rekvisitter, hvis der skal gennemføres en alsidig træning, der kan være med til at fastholde børnene i klubben.
Foreningens beholdning af likvid kapital var pr. 30.09.2015 var 9.968,36 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

 

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2015 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at sende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Resume

SB 50 Ishøj Fodbold søger om 27.175,00 kr. inkl. moms til 4 stk. små sammenklappelige mål (8.180,00 kr.) samt en M-station pro (18.995. kr.).

Sagsfremstilling

De fire små mål (også kaldet Jyske Bank mål) er sammenklappelige, så de er lette at flytte rundt på banerne. Det giver mulighed for, at flere kan træne samtidigt. De kan benyttes både til uden- og indendørs træning og er især rettet mod de yngste årgange.
En M-station er en mobil rebounder, der kan indstilles, så bolden returneres i forskellige vinkler. M-stationen er med til at gøre træningen sjovere og mere effektiv. Den benyttes af alle spillere uanset alder og niveau.
Foreningens beholdning af likvid kapital pr. 30.9.2015 var 95.240 kr. Foreningen oplyser, at der spares op til en større renovering af klubhuset.
Der kræves dispensation fra formuegrænsen.

 

Billede af en M-station er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at sende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Günther/Ishøj Linedance spurgte til, hvorfor belysningen på bl.a. parkeringspladsen v/Idrætscenteret ikke virker.

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING