Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 11. december 2019 kl. 18:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Der er ingen punkter

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Formanden fremlagde regnskab  for perioden 1. januar - 30. november 2019, da kassereren havde meldt afbud.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 49.000 kr. inklusiv moms til indkøb af bandereklamer.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beacvolleyklub spiller i volleyligaen for mænd og her stiller forbundet Volleyball Danmark forskellige krav til afvikling af kampe.

For sæson 2018/2019 er der stillet krav om opsætning af bandereklamer rundt om banen til at afgrænse spillefladen. I første omgang stilles der krav om, at der er opstillet 8 bander ved kampafvikling. Slutmålet er 24 bander, men dato for dette er endnu ikke endeligt fastsat.

I henhold til Volleyball Danmarks gældende reglement for bødestørrelser, kan der opkræves 500 kr. pr. manglende bande pr. kamp. Det vil sige en udgift på i alt 4.000 kr., som Ishøj Volley dog ikke er blevet opkrævet.
Volleyball Danmark anbefaler bander af pap, men Ishøj Volley og Beacvolleyklub ønsker mere fleksible og holdbare bander, som også kan benyttes udendørs ved beachvolleyanlægget.
Ishøj Volley og Beacvolleyklub ansøger på den baggrund om tilskud til bander, som de selv bygger.

Banderne måler 1 x 3 meter, og det er ikke muligt for Ishøj Idræts & Fritidscenter at opbevare disse i eksisterende depoter. Derfor vil banderne blive opbevaret i laden tæt på hallen men skal af foreningen transporteres frem og tilbage ved brug. Banderne kan også stilles til rådighed for øvrige foreninger.

Ydermere kan Volleyball Danmark ikke godkende den nuværende scoringstavle, idet den ikke er opdateret i henhold til de gældende regler. Det er ikke muligt at opdatere scoringstavlen. Ishøj Idræts & Fritidscenter indkøber ny scoringstavle til hal 3, som kan imødekomme kravene til afvikling af volleykampe på liganiveau.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. 19.600,00 (til 8 bander) og videresender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget  med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 20 bander med en samlet udgift på i alt 49.000 kr. inklusiv moms.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 01.10.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 18.575 kr.

Bilag

Resume

Fitness Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på 101.198 kr. inklusiv moms til indkøb af skabe til omklædningsrum.

Sagsfremstilling

Fitness Ishøj har to aflåselige omklædningsrum til rådighed i Ishøj Idræts & Fritidscenter men har oplevet tyveri fra det ene omklædningsrum.

På den baggrund ønsker Fitness Ishøj at sikre medlemmernes ejendele og ansøger om et tilskud til at indkøbe 40 aflåselige skabe.
Der er tale om skabe, som låses med en pinkode, og der er derfor ikke behov for nøgle eller mønter til at låse skabet.

Ishøj Idræts & Fritidscenter har efter dialog med Fitness Ishøj indhentet tilbud på skabe til omklædningsrummene.

Ansøgning og tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. 44.000,00 og videresender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Økonomi

Der ansøges om et tilskud på i alt 101.198 kr. inklusiv moms til indkøb af 40 skabe.

Fitness Ishøj lægger op til en medfinansiering på halvdelen af udgiften.

Pr. 05.12.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 465.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Henrik/Ishøj Budo Klub oplyste, at der har været møde i arbejdsgruppen omkring den fremtidige Fællespublikation.
  2.  Carten/Ishøj Karate Klub orienterede om, at klubben har været til Nordiske Mesterskaber. Det blev til 7medaljer - 1 guld/hold, 2guld/individuelle, 2 sølv & 2  bronze.
  3.  Carsten/Ishøj Karate Klub synes, at klubben har været meget loyale mod Caféen, men er forundret over de priser, klubben tilbydes at købe bl.a. sodavand, når de afholder stævner.
  4.  Erik/Team Ishøj Café+ Cykling spurgte til foreningshuset, Strandvangen 54.
  5.  Formanden takkede for i år og ønskede alle en glædelig jul & et godt nytår.

Beslutning

PKT. 1. - 5.

TIL EFTERRETNING