Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 12. maj 2021 kl. 19:00

Repræsentantskabsmøde - Landsbysalen Bredekærgård

Sagsfremstilling

Formanden bød velkommen, hvorefter Malene Rasmussen blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.

Antallet af stemmeberettigede blev kontrolleret. Der var i alt 14 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 11 foreninger).

Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 91.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formandens beretning er vedhæftet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende formandens beretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der var ingen udvalgsberetninger.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kasserer Berit Olsen fremlagde regnskabet for 2020. Det reviderede regnskab er vedhæftet referatet.

Ishøj Idrætsråd besluttede at godkende regnskabet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Formand Brian Pirmo gennemgik de enkelte poster.
Det er administrativt svært at håndtere det nuværende kontingent på 1. kr. pr. medlem.
Ishøj Idrætsråd besluttede, at fastsætte kontingentet til 200 kr. pr. medlemsforening i 2021.
Dette giver samtidig anledning til at kigge på, hvor mange stemmer hver forening dermed er berettiget til. Det punkt vil Ishøj Idrætsråd tage op på næstkommende generalforsamling med forslag til ændring i vedtægterne.

Budgettet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Beslutning

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Finn Hansen blev enstemmigt valgt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Berit Olsen blev enstemmigt valgt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Bjarne Jensen blev enstemmigt valgt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Jan Hvidberg og Pia Andersen blev enstemmigt valgt som revisorsuppleanter.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Henrik Pedersen fremlagde ideer til genåbningsfest af foreningslivet, som også kan ses i vedhæftet dokument.
Alle foreninger opfordres til at melde ideer til aktiviteter ind.
Brian Pirmo orienterer IBUS og Foreningsunionen om arrangementet og hører om der eventuelt er interesse for at deltage.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag