Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.
Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er, at

  • fremme sikker afvikling af trafikken ved at udforme veje, stier og pladser så det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj
  • inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd
  • give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde trafiksikkert, ligesom det skal være sikkert at færdes til og fra arbejde

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, der har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedspolitik.
I forslaget hedder det blandt andet, at den bygges op om tre elementer, der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre elementer er:

  • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier
  • Sikker skoletrafik
  • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads

Forslaget til en trafiksikkerhedspolitik blev behandlet på mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 15. juni 2015. Udvalget vedtog at sende politikken til høring i Ishøj Idrætsråd, Foreningsunionen og IBUS med høringsfrist den 7. september.
Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015.

Forslag til en Trafiksikkerhedspolitik er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Ishøj Idrætsråd mener, at politikken burde rettes mod en større målgruppe, både indholds- og høringsmæssigt, f.eks. grundejerforeninger og ældre medborgere.

 

TIL EFTERRETNING

Bilag