Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 14. juni 2017 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
  2. I år vil julemødet blive afholdt onsdag den 6. december 2017, kl. 18:00, med efterfølgende middag kl. 19:00. Vi håber, at der er flere som vil detage, når det ikke er en fredag.

 

 

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

  1. Torsdag den 1. juni 2017 blev den årlige pokalfest afholdt i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 4 hovedpriser blev der i år uddelt 85 erindringsgaver.

Beslutning

PKT. 1.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 31. maj 2017. Regnskabet blev omdelt, da kassereren havde meldt afbud.

Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

 

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af banetider til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2017/2018. Udgangspunktet er den ramme (antal timer samt tidspunkter) for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for denne ramme er bl.a., at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Løbende i foråret har lederen af Ishøj Svømmehal i samarbejde med de berørte foreninger udarbejdet et forslag til fordeling af timer. Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne aktiviteter.

Ishøj Ungdomsskole har ikke benyttet de tildelte timer i flere år, og har heller ikke søgt om banetid for den følgende sæson.
Ishøjgård har heller ikke ønsket tider for den følgende sæson.
Ældre i Bevægelse er tildelt timer på onsdage og torsdage.

Forslag til foreningernes brug af Ishøj Svømmehal samt rammeplanen vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtog at videresende fordelingsplanen for banetider for fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

Den sammensluttede forening har et ønske om at stå i fællespublikationen som Ishøj Idrætsforening i stedet for de 2 gamle foreninger. Vi tager en principiel snak og beslutning om optagelsen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede, at fremover erstatter Ishøj Idrætsforening henholdsvis SB 50 Fodbold & Ishøj BK. Foreningen kan dog kun have én repræsentant i Ishøj Idrætsråd.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

I mail af 2. juni 2017 ansøger formand Esben Skau, Team Ishøj Café 60+ Cycling, om optagelse i Ishøj Idrætsråd.

Referat fra foreningens stiftende generalforsamling samt vedtægter er vedhæftet referatet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at udsætte sagen til mødet i august, idet der ikke var mødt en repræsentant op fra foreningen.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Sagsfremstilling

  1. Kette Bjørn fra IMCC orienterede om, at efter Ishøj Kommune har lavet alarmstystemet om, har de glemt alarmsystemet i IMCC. Formanden tager punktet med til næste FOLU møde.
  2.  Günther Meincke/Ishøj Linedance opfordrede foreningerne til at orientere deres medlemmer omkring parkering ved Ishøj Idræts & Fritidscenter. Der kan kun parkeres på handicappladserne, hvis der er et lovligt skilt i bilruden.
  3.  Erling Böttcher/Ishøj Volley & Beachvolleyklub spurgte til, om der bliver diskuteret anlægsbudgetter på FOLU møderne. Foreningen har i 16 år ønsket beachvolley baner v/Ishøj Idræts & Fritidscenter.
  4.  Formanden ønskede alle en god sommer.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING