Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 19. august 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk/Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.
 2. Formanden opfordrer alle foreninger til at opdatere oplysninger i Ishøj Foreningsportal samt sende følgende oplysninger til formand@ii-ishoj.dk:

  - Foreningens navn
  - Navn på repræsentant i Ishøj Idrætsråd samt mailadresse.
  - Navn på foreningens kasserer samt mailadresse.
  - Navn på kontaktperson vedrørende Ishøj Idrætsråds publikation samt mailadresse.

 

 

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.
Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget midler til sommeraktiviteter, som et led i at sikre, at børn og unge har en god sommeferie på trods af coronakrisen. Ishøj Kommune har derfor udbudt aktiviteter i gennem skolernes sommerferie for en bred målgruppe. Der er også indgået samarbejder med flere foreninger, som har tilbudt aktiviteter til målgruppen. Blandt andet har der været afholdt Get2Sport Camp i ugerne 28-29-30, hvor Ishøj IF, BK Ishøj Flamme, Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Karate Klub og Vestegnens Hockey Klub deltog.
 2. Ny fritids- og idrætsinspektør Flemming Bech Harning er ansat i Ishøj Idræts & Fritidscenter pr. 17. august 2020.

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab fra den seneste periode.

 

Beslutning

Til efterretning.

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Ishøj Idrætsråd skal sikre, at medlemsforeningerne informeres ordentligt og at Ishøj Idrætsråd har de rigtige kontaktinformationer.

Sagsfremstilling

En drøftelse af hvordan informationer fra Ishøj Idrætsråd bedst muligt videregives til medlemsforeninger og hvordan Ishøj drætsråd sikrer sig de korrekte kontaktinformationer. Herunder en drøftelse af mødeform.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at fortsætte med samme mødeform og tage det op til drøftelse igen i 2021.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

 1. Nikon oplyste, at de har deltaget i Juniorlege og hjemtaget 6 medaljer.
 2. Ishøj Tennisklub efterspurgte en opfølgning på forholdene omkring lys på tennisanlægget.
 3. Roklubben Neystid fremlagde, at de ønsker at opsætte overvågning ved kajakker grundet tyveri.

Beslutning

Til efterretning