Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 21. august 2019 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter

Sagsfremstilling

Jepser Kristensen, den nye køkkenleder i Caféen, præsenterede sig selv og fortalte kort, hvad han har tænkt sig omkring menukort, arrangementer m.m.

Bestillinger kan ske på iif@ishoj.dk eller på tlf. 43 57 62 50. Caféen åbner officielt mandag den 2. september 2019.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Resume

  1. Center for Kultur og Fritid har den 6. juni 2019 afholdt møde med Ishøj Tennisklub, hvor faciliteter og fremdige scenarier i henhold til byudviklingszone blev drøftet.
  2. Center for Kultur og Fritid har den 6. juni 2019 afholdt møde med TIIF Fodbold, hvor facilieter og anlægsønsker blev drøftet.
  3. Etablering af kunstgræsbane og udskiftning af tæppe på den nuværende kunstgræsbane samt etablering af beachvolleybaner ved Ishøj Idræts & Fritidscenter er igang og forventes at stå klar til ibrugtagen i november 2019.
  4.  Jeanet Flørnæss Kerrn/Kultur og Fritid har sendt mail ud til foreningerne omkring Fritidsmessen (for 5. til 8.klasse), som afholdes den 5. september 2019, fra kl. 13:00 - 15:00, i Ishøj Idræts & Fritidscenter. I må meget gerne svare Jeanet jefke@ishoj.dk, om I er interesseret i at deltage. I kan også skrive til Malene mrasm@ishoj.dk.

 

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger regnskab for perioden 1. januar - 31. juli 2019. Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

Sagsfremstilling

Vi har netop omdelt 3i. Vi er nødt til at finde ud af, om den stadig er relevant. Spilder vi penge og ressoucer? Er det overhovedet interessant for klubberne med en husstandsomdelt informationsbrocure? Vi skal også tale om web vs trykt version. Det var kun ca. halvdelen af klubberne der reagerede på gentagne henvendelser.

Henrik fra Ishøj Budo Klub foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til, hvad vi gør fremadrettet. Det var der tilslutning til, så arbejdsgruppen består af:

Henrik Pedersen pedersen.henrik@gmail.com

Mette Sørensen 43540516@ishoejby.dk

Kirsten Larsen larsen.kirsten53@gmail.com

Berit Olsen ihfbold@hotmail.com

Christian Irgang-Dahlin irgang.dahlin@gmail.com

Sagen tages op igen på februar mødet i 2020.

Beslutning

TILTRÅDT

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterede om, at der fremover vil blive serveret en sandwich til Idrætsrådets møder. Det er derfor ekstra vigtigt, at man melder afbud, hvis man er forhindret i at komme.
  2.  Mette/IGF fortalte, at foreningen deltog på den sidste Byavekoncert. Det var en stor succes.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING