Referat
Klima- og Miljøudvalget tirsdag den 9. august 2022 kl. 16:30

Mødelokale Vandværket, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Til beslutning foreslås det at fremrykke 2,5 millioner kroner fra CO2-puljens anlægsbudget i 2023 til 2022. Dermed vil vi fremrykke energibesparelser og afhjælpe en presset anlægsramme i 2023.

Sagsfremstilling

CO2-puljen består af 4 millioner kr. årligt i årene 2022-2025. Puljen er øremærket indsatser, der reducerer CO2-udledningen i kommunen. Center for Ejendomme foreslår at fremrykke 2,5 millioner kroner fra 2023-budgettet til 2022. Hensigten er er gennemføre energibesparelser hurtigere end planlagt samt at afhjælpe en presset anlægsramme i 2023.


Det er Energiteamets vurdering, at der kan fremrykkes aktiviteter for 800.000 kr. på projekterne Energimærker, Afkøling af fjernvarmevand og Energirigtig Ventilation (Ec-motorer).


Derudover foreslår Energiteamet, at projektet Gasfyr til varmepumper nedlægges for 2023, og at midlerne anvendes til andre projekter. Projektet skulle oprindeligt konvertere Ishøj Skoles gasfyr til en stor varmepumpe. Men med udsigten til fjernvarme i Ishøj Landsby kan pengene bruges bedre på at skabe energibesparelser andre steder. Center for Ejendomme foreslår derfor at flytte 1,7 millioner fra projektet til 2022.


Center for Ejendomme planlægger at anvende projekterne til 3 formål:


  1. Varmesystemet i Idrætscentrets Hal 1 omlægges fra ventilationsopvarmning til radiatorvarme. Dermed spares store mængder strøm til ventilation.
  2. Belysningsprojekter hvor armaturer kan genbruges. Dermed kan installationen foretages hurtigt og billigt. Ny LED-belysning bruger langt mindre strøm og med genbrug af armaturer reduceres projektets CO2-aftryk markant.
  3. Teknologisk Institut undersøger muligheder for energibesparelser i Svømmehallen. Der afsættes midler til at gennemføre dette. Alternativt undersøges mulighederne for at konvertere gasfyr på havnen og gartneriet, hvor der ikke planlægges fjernvarme.

Økonomi

Forslaget vedrører anlægsrammen for 2022 og 2023.


I CO2-puljen (anlægskontoen ”Klimainitiativer, energibesp, gr. Energi”) overføres 2,5 millioner kroner fra budget 2023 til 2022. Se bilag for præcisering.


Besparelserne herfra reducerer ikke energibudgettet, men afbøder overskridelsen på grund af stigende energipriser.

Indstilling

at der i CO2-puljen overføres 2,5 millioner kroner fra budget 2023 til 2022. Forslaget vedrører anlægsrammen for 2022 og 2023.

at der gives anlægsbevilling på de 2,5 millioner kroner, der flyttes fra 2023 til 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Ishøj Byråd

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget.