Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 20. januar 2016 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Kontrakt for indsamling af husholningsaffald forlænges til 1. juni 2016

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. oktober 2015 orienteret om at, den nye kontrakt om indsamling af husholdningsaffald først træder i kraft den 1. juni 2016. Den gældende kontrakt løber til 1. april 2016, og den skal derfor forlænges til den 1. juni 2016.

Årsagen til udskydelsen er, at der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april, hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte.

Kontrakterne forlænges på gældende vilkår.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at  tillæg til kontrakt for indsamling af husholdningsaffald godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kontraktforlængelsen på 2 måneder, hvor de gamle priser stadig er gældende har kun ringe indflydelse på økonomien.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning.