Referat
Klima- og Miljøudvalget onsdag den 20. september 2017 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 28. august 2017.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 51,0 mio.kr. for budget 2018 ekskl. indregning af særtilskuddet. Ultimo august 2017 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2018 udgør 25,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 26,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2018-2021 af 8. august 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har oversendt budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet, som sker den 3. oktober 2017.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2017.

Klima- og Miljøudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Torsdag den 7. september 2017 er der budgetseminar for Byrådet, hvorfor der kan komme yderligere korrektioner til budget 2018.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager forslag budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 21. september 2017.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.