Referat
Kultur- og Fritidsudvalget torsdag den 7. december 2017 kl. 19:00

Byrådssalen

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Som formand for Kultur- og Fritidsudvalget blev valgt Sengül Deniz fra Socialdemokratiet.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Som næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget blev valgt Ebbe Rosenberg fra Socialdemokratiet.