Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 10. april 2019 kl. 16:30

Lisbet Lentz kontor, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, 7 sal, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. KULTURIUM holder personaleseminar d. 20. og 21. maj. Det har ingen betydning for biografen og Musikteaterets åbningstid. For biblioteket betyder det en begrænset åbningstid, samt begrænset betjening, fra 10-18. Åbningstiden er valgt udfra at påvirke færrest mulige af bibliotekets lånere.
 2. Kulturministeriet sender pressemeddelelse:
  Ny politisk scenekunstaftale giver markant økonomisk løft til Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater, som fremover skal være regionale kraftcentre. Desuden får en række egnsteatre i hele landet samt BaggårdTeatret og Aveny-T i fire år ekstra midler til udvikling.
  Ishøj Teater vil i de kommende 4 år modtage et særligt udviklingstilskud (616.403 kr, 616403 kr., 297.670 kr., 182.285 kr.)  
  Pressemeddelelse og ny scenekunstaftale er vedhæftet dagsordenen. 
 1. Der er den 6. marts sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud . Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019.
 2. Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner er gået sammen i ProjektGIV, som skal hjælpe børn og unge, der lever i en familie med stof-,pille- eller alkoholoverforbrug/problemer. Der tilbydes temapakker, som er et gratis tilbud med viden og vejledning til blandt andet fritids- og ungdomsklubber.
  Pjece om projektet er vedhæftet dagsordenen.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt

 

Resume

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge 2018 udviklede og afviklede vi for første gang arrangement ”Ishøj Byhave for Børn”. Bag arrangementet stod både Kulturium bibliotek og musikteater.

Arrangementet var en fin succes som vi ønsker at gentage den 7. september 2019.

Arrangementet vil indgå som fyrtårnsarrangement i Ishøj, i den fælles markedsføring af Vestegnens Kulturuge.

Sagsfremstilling

”Ishøj Byhave for Børn” er et arrangement som primært har fokus på kvalitetsoplevelser med kunst og kultur for børn og deres familier, og som samtidig bruger Byhaven mere aktivt i Kulturugen.

Vi ønsker at bygge videre på de gode erfaringer fra 2018, og justere arrangementet i forhold til de erfaringer vi har gjort os.

Området foran biblioteket indrettes som en markedsplads, hvor flere aktiviteter foregår samtidig, så man kan gå til og fra aktiviteterne som man har lyst.

Indholdet vil være børneteater, musik og forskellige kreative workshops.

Der vil også være salg af mad og drikke, med fokus på lidt sundere alternativer end ved andre arrangementer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at bevilge 45.000 kr. til formålet og at udgiften medtages som budgetønske for 2020 og overslagsår.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgettet for arrangementet er 45.000 som dækker udgifter til 2 x børneteater, musikere og teknikere, kreative workshops og udsmykning. Arrangementet  søges finansieret af KUs pulje som dd. udgør 115.000.

Bilag

Resume

Ishøj Teater sender årsrapport, regnskabserklæring, revisionsprotokol og økonomiske nøgletal for 2018, jvf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater sender årsrapport, regnskabserklæring, revisionsprotokol og økonomiske nøgletal for 2018, jvf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen. Der er ingen påtegnelser fra revisionsgennemgangen.
Årsrapporten gennemgår 2018 og beretter om en flot sæson for Ishøj Teater med et højt aktivitetsniveau.
I alt blev opført 153 forestillinger fordelt på 4 produktioner med i alt 21.612 solgte billetter. Derudover nåede turnéteateret at spille 33 forestillinger, hvor der i alt blev solgt 3.808 billetter. Hermed har Ishøj Teater formået at vise forestillinger for i alt 25.420 børn og voksne. Til forestillingerne blev fremstillet plakater, bøger og lyd-cd´er til børn, institutioner og familier, som herigennem får en længere kulturoplevelse.

Ishøj Teater har også i 2018 haft en række sekundære aktiviteter, hvor der bl.a. har været samarbejde med Den Klassiske Balletskole, Ishøj Kommune, KULTURIUM Bibliotek, Skolerne i ishøj og Bredekærgård.

Årsrapport, regnskabserklæring, revisionsprotokol og økonomiske nøgletal er vedhæftet dagsorden.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Teater aflægger årsrapport uden anmærkninger fra revisionsgennemgangen.
Ishøj Teater budgetterede med et underskud på -230.965 kr., men er kommet ud med et positivt resultat på 261.691 kr. Det skyldes hovedsageligt en ændring i ansættelserne og et større salg end forventet. Overskuddet investeres i nye kunstneriske tiltag og/eller medfinanciering i forbindelse med en forhåbentlig kommende udbygning.

Bilag