Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 11. maj 2016 kl. 16:30

Bredekærgård, Ishøj lokalhistoriske arkiv 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

1. Ishøj Bio præsenterer: Børnebiffen på tur 23. maj - 27. maj 2016
   Program vedhæftet

 

2. Byhavekoncert og Byhavefestival den 4. juni 2016, kl. 12-18
Alle foreningerne er inviteret til at deltage i arrangementet den 4. juni, der arrangeres i samarbejde med Medborger- og Demokratiforum og Ungerådet. Foreningerne inviteres til at deltage   med en bod, aktivitetet eller andet, der respræsenterer deres forening.
Invitation vedhæftet.

 

3. Kulturstyrelsen har i mail af 3. maj 2016 meddelt, at Ishøj ikke udnævnes til regionalt spillested i perioden 2017 - 2020.
Skrivelsen vedhæftes.

 

4. Borgmesteren har tilskrevet Børn og Ungeborgmesteren i København omkring forslaget om lukning af MGK-afdelingen i Ishøj Kulturskole.
Brevet vedhæftes.

 

5. Kultur og Fritidsudvalget drøfter muligheder for områder, der særligt skal være fokus på i forbindelse med det videre arbejde med budget 2017.

6. Statistikker fra anvendelse af Vandkulturbåden i april måned 2016.
Oversigt vedhæftes.

7. Faktabladet fra Kulturministeriet om politiske aftaler om ændringer i Folkeoplysningsloven.

8. Program for Torslunde Festivalen blev uddelt.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at besøge en række af kommunens kulturelle insitutioner. Dette møde vil fokusere på udviklingen på Bredekærgård og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.

Der er truffet aftale med Kroppedal Museum og arkivlederen om at deltage i mødet. Der vil blive taget udgangspunkt i årsberetningen for 2015 og virksomhedsplanen for 2016 for det lokalhistoriske arkiv, samt redegjort for det samlede samarbejde med Kroppedal Museum.

En repræsenant fra Kultur og Fritidscentret vil redegøre for den samlede strategi for den nye Bredekærgård med udgangspunkt i de nye tiltag omkring formidlingsbaserne.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning