Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 12. februar 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Torslunde Festival -  ansøgning om tilskud og budget for 2019
  vedlagt dagsorden
 2. Budo Sportskarate Ishøj har ansøgt Den Fælles Kommunale Idrætspulje og fået bevilget 16.000 kr. til deres initiativ med karate målrettet børn og unge med bevægelseshandicap. Midlerne skal være med til at understøtte og videreudvikle indsatsen.
 3. Der er den 8. januar 2019 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 23. maj 2019. Brevet er vedhæftet dagsordenen.
 4. Statistik over antal besøgende i Video og datacaféen i 2018 er vedhæftet dagsordenen.
  Video og datacaféen i Foreningshuset Vejlebrovej 45B har åben mandage kl. 18:30 - 21:30 - der er lukket i skoleferier. De hjælper gerne Ishøjs borgere med diverse data- og videoproblemer, det er et gratis tilbud.
 5. Center for Kultur og Fritid har revideret de fire foldere, som er rettet mod foreningerne i Ishøj. Folderne hedder: "Tilskud til foreningsarbejde i Ishøj Kommune", "Revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven", "Kopiservice" og "Venskabsbysamarbejde". Folderne deles ud på mødet. 
 6. Program for vinterferieaktiviteterne i uge 8, 2019 blev uddelt på mødet.
 7. Pjece om "Handleguide ved overgreb" mod børn og unge blev udleveret på mødet.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens leder, Brian Larsen, er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde for at præsentere den nye ungdomsskole - med afsæt i den Ungdomsskoleplan, som Byrådet netop har vedtaget. Ungdomsskoleplanen er vedhæftet dagsordenen.

I forlængelse af dette vil han præsentere Ungdomsskolens indsatser og bidrag til det kulturelle og folkeoplysende arbejde blandt unge i Ishøj Kommune.

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temaoplægget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at udsætte temaoplægget til mødet i marts 2019.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

DIF Get2Sport koordinator, Emil Ballisager, er inviteret til at deltage i Kultur - og Fritidsudvalgets møde for at give en status og et indblik i Get2Sport samarbejdet med de fire udvalgte idrætsforeninger; Ishøj IF, Ishøj Bokseklub, BK Ishøj Flamme og Ishøj Volley & Beachvolleyklub.

Oplægget vil blandt andet indeholde en indføring i de fire partnerskabsaftaler for 2019, som DIF Get2sport koordinatoren har indgået i samarbejde med Get2sport idrætsforeningerne, hvor konkrete målsætninger og indsatsområder beskrives for det forpligtende samarbejde med Get2sport idrætsforeningerne i Ishøj Kommune.

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temaoplægget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage oplægget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal i 2018.

Besøgsstatistikken vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal, der viser det samlede besøgstal for 2018, samt en række særlige oversigter over aktiviteterne i Ishøj Svømmehal.

Besøgsstatistikken indeholder:

 • Oversigt over besøgstal fra 1976 til og med 2018
 • Besøgsstatistik fordelt på brugergrupper
 • Besøgsstatistik fra 1976 til 2018 fordelt på betalende grupper af gæster
 • Besøgsstatistik for 2018 for gratis gæster
 • Besøgsstatistik for undergrupper - holdtillæg, kvindesvømning og spa
 • Omsætningstal for 2018 fordelt på måneder og bruger grupper
 • Grafisk fremstilling af besøgstal og omsætning

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag