Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1.  Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over kommunaleudgifter i 2014 til køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
    Oversigten uddeles på mødet.
  2. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over koncertter i 2014 med honorarstøtte fra Kulturstyrelsen
    Oversigten uddeles på mødet.
  3. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over trafikken på www.detskeriishoj.dk
    Oversigten uddeles på mødet.
  4. Program for Det Grønne Ishøj 2015 blev uddelt.

Beslutning

Til efterretning

Resume

Oldermand for Ishøj Bylaug  Bent Olsen, søger om tilskud til 5. juni arrangement i Ishøj Landsby.

Sagsfremstilling

Oldermand for Ishøj Bylaug Bent Olsen, skriver i sin ansøgning, at der er sket en meget positiv udvikling og mange nye beboere er flyttet til Ishøj Landsby i de seneste år.

Bylauget har derfor efter moden overvejelse vedtaget, at gennemføre et 5. juni arrangement for borgerene i Ishøj Landsby, med formålet at øge sammenholdet i landsbyen også blandt borgere det ikke umiddelbart er medlem af Bylauget.

Bylauget ansøger derfor om økonomisk støtte til gennemførelse af arrangementet - hvor tanken er at bringe landsbyens beboere tættere sammen, til trods for de etniske forskelle.

Tilskuddet skal bl.a. bruges til leje af hoppeborg og grill,  indkøb af kongespil og grillkul og til et lille musikband.
Ansøgning vedlagt

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at yde et engangstilskud på 5.000,- kr. fra udvalgets puljebeløb.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er budgetmæssigdækning for et tilskud til ansøgningen.

 

 

Bilag

Resume

Formanden for Kulturskolebestyrelsen fremlægger forslag til mindre redaktionelle ændringer af vedtægterne.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Formanden ønsker at ajourføre vedtægterne, således at de er i overensstemmelse med de ord og titler, der anvendes i dagligen i Kulturskolen.

Den mest vidtgående ændring er at der er bopælspligt for forældrerepræsentanten til at være bosiddende i Ishøj Kommune.

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at forslaget til ændringer godkendes.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at ændringerne godkendes.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv fremsender forslag til virksomhedsplan for 2015.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Kontaktgruppen for Ishøj Lokalhistoriske Arkiv med repræsentanter fra Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, Kultur og Fritdscentret samt arkivet har gennemgået og tilrettet virksomhedsplanen, således at der er overensstemmelse mellem foreningens og arkivets aktiviteter.

Virksomhesplanen indeholder en prioriteret oversigt over arbejdsopgaverne samt en oversigt for kendte opgaver for 2016 og 2017.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til virksomhedsplan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag