Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 12. december 2017 kl. 16:30

Kursuslokale 1, Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj

Resume

 1. Julestue på Bredekærgård: Der er i weekenden den 2. og 3. december afholdt den årlige Julestue på Bredekærgård. Arrangementet var en stor succes, og der var i år gjort meget for at skabe oplevelser for hele familien. Ishøj Naturcenter, Ishøj Dyrepark, Ishøj Sportsrideklub, Kroppedal Museum, FDF Tranegilde og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv var blandt dem, der sørgede for gode indholdsrige børneaktiviteter. Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening sørgede igen i år for forplejning og Bredekærgårds Pilefletterlaug solgte egenproducerede produkter.
 2. Brev fra Kultur- og Fritidsudvalget til Torslunde Festivalen.
  Brev vedhæftes dagsorden
 3. Torslunde Festival har sendt mail med budget for 2018
  Budget vedhæftes dagsorden.
 4. Juleflyer med program til Torslunde Festival 2018
  Flyer vedhæftes dagsorden.
 5. Kultur og Fritidscentret flytter fornyelse af kort til Vandkulturbåden "Havfruen" fra Ishøj Turistkontor til Ishøj Svømmehal for 2018.
  Referat af møde og annonce til Sydkysten vedhæftes dagsordenen.
 6. Ishøj Ungdomsskole fremlægger i samarbejde med UU center syd tilbud om pædagogisk undervisningsforløb med fokus på personlig udvikling.
  Brochure vedhæftes dagsordenen.
 7. Ishøj Idræts & Fritidscenter sender Nyhedsbrev nr. 4 2017.
  Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 8. Kombit, Kommunernes  IT-fællesskab sender brev til bibliotekscheferne vedr. driften af Fælles Bibliotekssystem.
  Brevet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning

Resume

Den 8. september 2017 afviklede Ishøj Kommune Fritidsmesse for unge i 6.-10. klasse. Forslaget til Fritidsmessen er stillet kommet via projektet Ishøj Ungebyråd, hvor kommunens unge laver partier og stiller politiske forslag. Målet med Fritidsmessen er at præsentere et bredt udsnit af fritidsmulighederne for unge i Ishøj Kommune. Fritidsmessen er en aktivitetsbaseret messe, hvor de unge både kan få praktisk viden og kendskab til aktiviteten. Fritidsmessen blev i år afviklet for anden gang.

Sagsfremstilling

Der har i forlængelse af Fritidsmessen 2017 været afviklet et evalueringsmøde, hvor alle aktører var inviteret med fokus på at forbedre Fritidsmessen. Her kom mange gode bud på, hvordan Fritidsmessen kan udvikle sig og blive et endnu bedre tilbud. Der er stor opbakning til Fritidsmessen fra alle sider og der en vejvilje til arbejde videre med konceptet. Arbejdsgruppen for Fritidsmessen har samlet pointerne i en evaluering og undersøgt nogle af mulighederne for udvikling. Der er blandt andet et ønske om at ramme en yngre målgruppe samt at Frtidsmessen afvikles i foråret. Begge ønsker er blevet undersøgt, men fremgår ikke som anbefalinger for Fritidsmessen 2018.

 

De vigtigste anbefalinger er, at

 • Fritidsmessen 2018 gennemføres efter samme koncept som 2016 og 2017.
 • Fritidsmessen 2018 afvikles i uge 36 på en hverdag, hvor skoleeleverne er længere i skole.
 • Der arbejdes på, at få flere aktiviteter på messen, herunder også uorganiserede tilbud, SFOer og kommunale projekter.
 • Kommunikationen med lærerne styrkes således, at både elever og lærere får mest mulig viden om Fritidsmessen og derigennem får mest mulig ud af dagen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning og beslutter, at Fritidsmessen 2018 gennemføres med udgangspunkt i evalueringens anbefalinger.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 100.000 kr. til gennemførsel af projekter fra Ishøj Ungebyråd. Fritidsmessen er afholdt inden for budgettets rammer.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger notat om status på sundhedsprojekter på kultur og fritidsområdet.

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat på opstart og implementering af en række projekter og aktiviteter i samarbejde med foreningslivet. Folkewoplysningsudvalget har i sit novembermøde besluttet en ændret fordeling af klublokalerne i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvilket skaber plads til etablering af aktiviteter i projektet "Træn dig dig glad."

Notatet vedhæftes dagsordenen.

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet et diagram over de sundhedsprojekter, der er en fortsættelse af patientforløb og særlige tilbud til grupper af borgere.

Der er to diagrammer et for børn og unge og et for borgere 18+. Diagrammerne vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag