Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. januar 2016 kl. 16:30

Ishøj Kulturcafé, Ishøj Østergade 28, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Harmonikaklubs festival - regnskab 2015
  Vedhæftet
 2. Torslunde Festivalen - regnskab 2015
  Vedhæftet
 3. Kataloget for Kulturhuset - Ishøj Kultur Café forår 2016 er udkommet
  blev uddelt på Byrådsmødet den 5. januar 2016
 4. Ishøj Byråd har på sit møde den 1. december 2015 vedtaget, at der i samarbejde med Ombold arbejdes med planlægningen af arrangementet "DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016". Arrangementet vil blive afviklet den 16. og 17. september 2016. Der nedsættes en projektgruppe.
  Der er afsat en ramme på maks. kr. 300.000 som tilskud til arrangementet.
 5. Ishøj Bibliotek udsender flyer "Det sker for børn" der gælder for januar - april 2016
  Flyver udleveres på mødet
 6. Biblioteksforeningen holder topmøde den 14. og 15. april i Horsens, program og tilmeldning sker via www.db.dk/2016
  Invitation vedhæftet
 7. Omegnskommunernes kriminalitetsforebyggende indsats.
  Invitation til politisk ledelse af den kriminalitetsforebyggende indsats OS-konference den 1. februar kl. 9-15
  Invitation vedhæftet

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Motion Cykel Club ansøger i mail af 27. november 2015 om støtte til projektet ”Ishøj-Paris på cykel”.

Ishøj Motion Cykel Club har i sin ansøgning søgt om tilskud på 27.120 kr. til cykeltøj, samt lån af minibus (transporter) og trailer. Der søges yderligere om et tilskud til hjemtransport på 21.152 kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Motion Cykel Club har med formål for motion, sundhed og socialt samvær arbejdet på projektet ”Ishøj-Paris på cykel”, hvor erfarne motionister i aldersgruppen 60+ år kan deltage.  Projektet består af en cykeltur fra Ishøj Rådhus til Paris centrum og vil blive gennemført af 12 ryttere samt 2 følgebiler. Der køres i perioden 15. juli til 26. juli 2016.

Projektforløbet vil blive promoveret på Facebooksiden Vores Ishøj, hvor brugerne kan følge turen via. daglige reportager og billeder. Yderligere promovering vil ske gennem Ishøj Lokal TV og lokalavisen Sydkysten. Ishøj Kommunes kulturlogo vil desuden blive trykt på cykelrytternes cykeltrøjer.

Ishøj Motion Cykel Clubs ansøgning om tilskud til projektet samt budget og billede af cykeltrøje er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at yde et tilskud til cykeltøj på 27.120 kr. fra udvalgets puljebeløb samt lån af minibus og trailer.

Beslutning

Tiltrådt

 

Foreningen opforders til at søge yderligere sponsorater.

Regnskab fremsendes efter turens gennemførelse (3 mdr.)

Økonomi

Projektet støttes af flere sponsorer, og cykelryttere og crew betaler en egenbetaling.

Der er i Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb budgetmæssig dækning for et tilskud til ansøgningen.

Bilag

Resume

Lejre kunstforening og Billedkunstrådet i Lejre Kommune v/Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde. ansøger om et tilskud på 15.000 kr. til koncert arrangement på ARKEN den 29. maj 2016 til minde om Niels-Henning Ørsted Pedersens 70 års dag.

Sagsfremstilling

Jazzbassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen ville den 27. maj 2016 være fyldt 70 år. Niels-Henning voksede op i Osted. Niels-Hennings legekammerat var pianisten og orkesterlederen Ole Kock Hansen.
Da Niels-Henning blev voksen og senere en verdenskendt bassist flyttede han med sin familie til Ishøj Kommune, og Ole Kock Hansen bosatte sig også i Ishøj Kommune, som næsten nabo til Niels-Henning.
Ud over at Niels-Henning medvirkede ved koncerter rundt om i hele verden med internationale kendte musikere, brød han aldrig kontakten til Danmark og Ole Kock Hansen – og det nære musikmiljø.Derfor har Ole Kock Hansen, Ole Hannibal, der er kordirigent, og undertegnede sat os for at mindes NHØP.Ved koncerten medvirker orkestret ”A Very Big Band” bestående af 18 musikere, under ledelse af Ole Kock Hansen. Koncertprogrammet vil beså af musik af NHØP og melodier, der forbindes med NHØP’s musikalske udfoldelse.
Vi har kontaktet Niels-Hennings enke, Sonja, samt hans to nulevende søskende, Kirsten og Helge, og de bakker initiativet op.
En lignende koncert afholdes lørdag den 28. maj 2016 på Osted Fri- og Efterskole i Osted. Endvidere vil Jazzhuset Montmartre i København markere NHØP med to mindre koncerter den 26. og 27. maj. Det udarbejdes et fælles PR-materiale for alle fire NHØP-koncertarrangementer, hvilket betyder at der bliver skabt en landsdækkende opmærksomhed omkring NHØP’s tilknytning til Ishøj Kommune.
Der er udarbejdet et fælles budget for de to store koncerter i Osted og Ishøj, mens de to mindre koncerter i København er økonomisk uafhængige.
Der er søgt om et tilsvarende tilskud i Lejre Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

Beslutning

der ydes et tilskud til arrangementet på kr. 15.000,- , samt at der udarbejdes et notat til markering af musikeren Niels-Henning Ørsted Pedersen i Ishøj, Musikskolens sal er i forslag til navngivelse.

Økonomi

Der vil være dækning på Kulturudvalgets puljebeløb.

Bilag

Resume

Der er på anlægsbudggettet afsat 125.000 kr. til Kultur Caféens udskiftning af teknisk anlæg efter anvisning fra arbejdstilsynet.

Sagsfremstilling

Det er nødvendigt med udskiftning af dele af de tekniske anlæg i Centersalen i Kultur Caféen af hensyn til sikkerhed og fortsat funktionalitet grundet almindelig driftsslitage. Arbejdstilsynet beordrede i 2014 Kultur Caféen at få udskiftet hejseværket af sikkerhedshensyn, således at det gamle nedslidte hejseværk blev udskiftet med et dobbeltsikret.

Hejseværket satte ud af funktion i 2015. Da udskiftningen til det nye dobbeltsikrede system endnu ikke havde fundet sted, måtte der efter påbudet fra arbejdstilsynet ikke foretages reparation på det gamle system, hvorfor Kultur Caféen var nødt til at iværksætte en straks udbedring.

Der er en række sikkerhedsrelaterede foranstaltninger og nødvendige forbedringer vedrørende de tekniske anlæg bl.a. ifht. tribune, som den nye ledelse betragter som essentielle for funktionaliteten af Centersalen og dermed Kultur Caféens virke som samlingssted for den lokale kultur.

 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed for publikum samt diverse reparationer grundet driftsslitage
  - Ekstra gelænder på tribunerne, nødvendige for et forøget sikkerhed ifht. det nye program, efter gældende lov.
  - Stramning af tribunedele herunder understøtte.
 • Forbedring af teknisk anlæg og forøgelse af sikkerhed/fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne
  - Forbedring af ophæng og opbevaring af lamperne
 • Forebyggende materialer
  - Plader for at forebygge ødelæggelse af gulvet i centersalen pga. tribunekørsel.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til formålet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er indhentet tilbud på arbejder og økonomien kan afholdes indenfor bevillingen på 125.000 kr.