Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. oktober 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Pia Ebbesen har i Gruppen "Vores Ishøj" på Facebook skrevet reklame og ros  til Ishøj Svømmehal for en børnefødselsdag som de holdt den 10. oktober 2015
  Udskrift fra Facebook er vedlagt
 2. Ishøj Kulturnat holdes den 30. oktober 2015 med arrangementer på Ishøj Bibliotek, Ishøj Svømmehal, Ishøj Kultur café, Vejleå Kirke og selvfølgelig i centeret.
  Program uddeles på mødet.
 3. Efterårsferieaktiviteter er sendt til skolerne
  program vedhæftet
 4. Kultur og Fritidscenteret fremlægger referat af møde med Ishøj Seniorværksted, Ishøj Motions Cykelklub og Kultur og Fritidscenteret i forbindelse med cykeltur fra Ishøj til Paris
  vedhæftet referat og baggrundsmateriale.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at tage punktet til efterretning

 

Beslutning

5. Program for CPH.DOX "ON TOUR" 2016 blev udleveret på mødet. Ishøj Kultur Café og Arken har filmforestillinger.

6. Børne- og Kulturdirektøren orienterede om status i sagen om etablering af lethal.


Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Arrangementsdatoer 2016 – Kulturelle arrangementer

Arrangementerne fordeler sig således:

 • Ishøj Byhave, Parkunderholdning
  Lørdag den 4. juni
  Lørdag den 2. juli
  Lørdag den 6. august

  Alle dage kl. 14:00-15:00

 

 • Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
  Søndag  den 19. juni

 

 • Skt. Hans arrangement på Ishøj Tange
  Torsdag den 23. juni

 

 • Jazz på gårdspladsen Bredekærgård
  Søndag den 29. maj
  Søndag den 19. juni
  Søndag den 3. juli
  Søndag den 17. juli
  Søndag den 7. august
  Søndag den 28. august

  Alle dage kl. 13.00 - 16.00

 

 • Pokalfest for foreninger, Bevægelseshuset
  Torsdag den 26. maj kl. 19.00.
                                     
 • Vinterferieaktiviteter
  Mandag den 22. februar – fredag den 26. februar.

 

 • Efterårsferieaktiviteter
  Mandag den 17. oktober – fredag den 21. oktober.

 

 • Julekoncert, Ishøj Kultur Cafe
  Lørdag den 10.december

 

 • Ishøj Kulturnat, Bycentret
  Fredag den 28. oktober i samarbejde med Centerforeningen for Ishøj Bycenter.

   
 • Finalekoncert i Øresunds Solist på Ishøj Kulturskole
  Søndag den 13. marts kl. 15.00
   

Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen som er fastlagt:

 • Færøregatta, Ishøj Havn
  Lørdag den 11. juni

 

 • Ishøj Harmonika Festival
  Fredag den 3. juni
  Lørdag den 4. juni
  Søndag den 5. juni.

 

 • CUP Denmark Festival
  Torsdag 28. juli  -  Søndag den 31. juli

 

 • Store Cykeldag
  Søndag den 14. juni

 

 • Vestegnens Kræmmermarked, Lions, Ishøj Landsby
  Fredag den 19. august
  Lørdag den 20. august
  Søndag den 21. august.

 

 • Torslunde Festival
  Fredag den 27. maj
  Lørdag den 28. maj

 

 • Ishøj Revy
  Fredag den 10. juni    
  Lørdag den 11. juni      
  Fredag den 17. juni      
  Lørdag den 18. juni  

 

 • Julestue, Bredekærgård
  Lørdag den    26. november
  Søndag den    27. november

 

 • Mosens dag
  Søndag den 11. september v/Vallensbækmose

 

 • CPH Art Run (uge 37 – Vestegnens kulturuge)
  onsdag den 14. september

 

 •  Vikingemarked på Tangen (uge 37 - Vestegnens kulturuge)
  Lørdag den 17. september
  Søndag den 18. september

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen godkendes. 

Beslutning

Ishøj Revy Foreningens datoer udgår.

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til sommerkoncerter i Ishøj Byhave for 2016.
 
Alle koncerter afholdes kl. 14.00 på lørdage.

4.juni 

Vi kan booke Cisilia, et af det hotteste navne lige nu. Jeg synes især, at hendes personlige profil er meget interessant. Denne dag samarbejder vi med Ungdomsskolen og Ishøj Ungråd. Ellers er der to andre forslag. 

Cisilia   https://youtu.be/XLR3ip6v31E 

LIGA  https://youtu.be/2MabyGuhRTc 

Scarlet Pleasure   https://youtu.be/BH-SLLh-ba8 

2. juli 

Der er Jazz Festival i København, så jeg vil byde på noget helt anderledes: Folkelig tilgang i de to ender af spektret. 

Moonjam    https://youtu.be/zNPTj9YeBPc 

Rasmus Walter    https://youtu.be/joHlWh5fxxA 

Sømandene  https://youtu.be/9KRGVRWx-uk

6. august 

Bryan Adams Tribute eller et Gasolin-jam. Det specielle ved GasoLine er, at det er et 100% kvindelige band. Det andet band er også rigtig godt. 

Bryan Adams Tribute    https://youtu.be/l7-xMiTEn3k

Peter & De Andre Kopier https://youtu.be/bclnUWuVnIg

GasoLine    https://youtu.be/wW_0a1xfdBA

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der arbejdes videre med

 

Beslutning

1. Afventer ungdomsrådets anbefaling.

2. Rasmus Walther.

3. Gasoline.

Tiltrådt.

Økonomi

Sommerkoncerterne afholdes indenfor de4 budgetmæssige rammer til formålet.

Resume

Ishøj Kommune skal have en trafiksikkerhedspolitik. Det foreslås, at visionen for trafiksikkerhed i Ishøj Kommune skal være, at det skal være sikkert at færdes i trafikken i Ishøj Kommune. Trafiksikkerhedspolitikken indeholder en række ambitioner og konkrete mål samt en angivelser af en række områder, hvor politikken særligt tænkes realiseret.

Sagsfremstilling

En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til en trafiksikkerhedspolitik. Arbejdsgruppen har blandt andet hentet inspiration hos Rådet for Sikker Trafik når det gælder formuleringen og realisering af politikken.

I forslaget til trafiksikkerhedspolitik er der formuleret en række ambitioner og mål for trafiksikkerhedsområdet. Disse ambitioner og mål er overordnede og vil blive realiseret indenfor og imellem tre forskellige tilgange nemlig:

 • Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier.
 • Trafiksikkerhed for skoler og i dagtilbud.
 • Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads.

Ambitionerne for de tre tilgange er, at

 • det skal være sikkert, at færdes på veje og stier i Ishøj Kommune
 • ruste børn og unge til, at kunne færdes sikkert i trafikken
 • Ishøj Kommunes medarbejdere agerer ansvarligt i trafikken. 

For hver ambition er der opstillet en række mål, som skal realisere den enkelte ambition. 

Forslaget har været sendt til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

Trafiksikkerhedspolitikken sætter retningen indenfor trafiksikkerhed i Ishøj Kommune, og det er herefter meningen, at realiseringen af politikken skal ske i samarbejde med myndigheder, interesseorganisationer, brugerbestyrelser, MED-udvalg mv. 

Indstilling

Kultur- og Fritdsudvalget indstiller, at forslaget til Ishøj Kommunes Trafiksikkerhedspolitik vedtages.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal havde temadag d. 28. og 29. juli 2015. Temadagene blev afholdt på Konventum Konference Center i Helsingør, hvor der blandt andet blev drøftet nye tiltag i svømmehallen.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehals personalegruppe har opstillet en liste over forslag til nye tiltag i svømmehallen.

Følgende aktiviteter foreslås:
- Saunagus
- Stille aftener
- Vandgymnastik
- Baby svømning m/foto
- Stor fællessauna v/varm vands bassinet (2016)
- Børne disco
- Kvindeaftener (Wellness, sundhedstilbud m.m.)
- Legeudstyr/forhindringsbane
- Massage
- Kostvejledning & motionstilbud
- Body Bike/Cross træning - flere undervisere
- Samarbejde med Sundhedscenteret
- Svømmeundervisning/teknisk træning - individuelt
- Tyrkisk sauna/hamam
- Power hold/vandgymnastik
- Tema dage
- Handicapsvømning
- Aqua punkt
- Afspænding
- Yoga
- Skoler
- Hjerte hold
- Diabetes hold
- Fødselsforberedelse/efterfødsel
- Hot stone
- Firma events
- Fri træning
 
I første omgang blev følgende tiltag startet op efter d. 1. september 2015:
- Aqua fitness
- Aqua power
- Esktra hold ved bikefit
- Mindfull afspænding med enkelte instruktører
- Svømmeundervisning
- Saunagus ved flere arrangementer
- Drop in ved babysvømning
- X fit
- Aqua Cross fit
- Åben tilgang til triatlet fitnesstræning
 
Senere vil flere tiltag startes op, som nævnt nedenfor:
- Aqua zumba
- Børnedisco
- Happy babies
- Kvindeaftener
- Naturistaftener
- Babyfotografering
 
Ishøj Svømmehal arbejder på at gøre svømmehallen mere synlig. Der vil blandt andet blive sat en pylon op ved indgangen af svømmehallen, og de har fået en ny hjemmeside.
Desuden samarbejdes der med kommunikation om formidling til borgerne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Alle tiltag igangsættes indenfor budgettets rammer.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget evaluerer studieturen til Berlin i dagene 22. september- 25. september 2015.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet et regnskab for studieturen.
Regnskabet vedhæftes dagsordenen.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der bliver udarbejdet evalueringskriterier for projektet Jump4Fun med henblik på, at kunne evaluere om Ishøj Kommune skal viderefører projektet fra sommeren 2016.
Notat vedrørende Jump4Fun er vedhæftet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende, at der udarbejdes evalueringskriterier for Jump4Fun.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag