Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. januar 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet pjecen "klog på museer" som er en introduktion til de statsstøttede museer, som samfinansieres med de danske kommuner.
  Pjecen er vedlagt dagsorden. 
 2. Det sker i Ishøj - portal til oplevelser, guide til at oprette arrangementer.
  Uddeles på mødet
 3. Røgfri Kommune - Ishøj Byråd har i september 2018 truffet en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune.
  Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan implementere røgfri arbejdstid for alle ansatte, røgfri skoletid og røgfri kommunale matrikler. Sagen blev forelagt HovedMED den 21. december 2018, og sendes nu til information og drøftelse i alle lokalMED samt til høring i kommunalt nedsatte råd og bestyrelser, herunder Ungdoms- og Kulturskolebestyrelser, IBUS, Foreningsunionen, Ishøj Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget. Høringsperioden slutter den 28. februar 2019. Røgfri Kommune forventes at træde i kraft pr. 1. august 2019. Baggrundsnotat og proces- og tidsplan er vedhæftet.
 4. KULTURIUM Ishøj orienterer om, at stillingen som faglig leder i kulturcaféen er omlagt til en stilling som musikbooker uden ledelsesansvar. Personaleledelsen overtages af driftsstedets leder. Den nye musikbooker vil få placering i fællessekretariatet som bl.a. varetager filmbooking, økonomi, personaleadministration og kommunikation. Der vil desuden indgå afviklingsvagter i stillingen, således at det sikres at den nye medarbejder møder husets gæster.

  Stillingen har været opslået med frist 20. december. Der indkom 113 ansøgninger og er afholdt 1. og 2. samtale. Der er tilbudt ansættelse til en erfaren kandidat med et bredt branchekendskab, både fra pladebranchen, management og booking.
 5. KULTURIUM Ishøj musikteater sender program for foråret 2019
  programmet uddeles på mødet.
 6. KULTURIUM Ishøj Bibliotek  sender program for børnearrangementer for januar, februar, marts og april 2019
  programet uddeles på mødet.
 7. KULTURIUM Ishøj Bibliotek sender invitation til 90 års jubilæum.
  invitation og program er vedlagt.
   

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget vedtog i decembermødet 2018 evalueringen af sundhedstilbudene med udgangspunkt i Kultur og Fritidscentret. Det blev samtidig besluttet at afholde et tema om Kultur og Sundhed i denne sammenhæng.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en oversigt over tilbudene, målgrupperne og forventede deltagere på de enkelte tilbud i 2019.
Forenings- og sundhedskonsulent Claus Borup Skovsgård vil på mødet give et kort oplæg om hvorledes, der arbejdes med de forskellige sundhedstilbud og hvorledes rekrutteringskanalerne til de enkelte tilbud etableres.

 

Link til TV-Ishøj om sundhedstilbud i Kultur- og Fritidscentret:

https://www.youtube.com/watch?v=iaXECOczsA4


 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt