Referat
Kultur- og Fritidsudvalget torsdag den 21. november 2019 kl. 17:00

Kunstmuseum Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Jul på Bredekærgård 
  Flyer er vedhæftet og uddeles på mødet.
 2. Kulturium Musikteater har desværre haft to vandskader siden oktober måned. Vandskaderne er forårsaget af problemer med faldstammer. Første vandskade betød skade på foyergulv, lyd- og lyspult og scenelamper. Anden vandlæk har pt. ikke betydet vandskade på bygning eller inventar, men da der er tale om udsivning af vand fra et rør er det væsentligt at dette udbedres hurtigst muligt, inden eventuelle skader opstår.
 3. Kultur og Fritidscenteret kan oplyse, at der er afholdt afleveringsforretning af kunstgræsbanerne i Ishøj Idræts- & Fritidscenter. Kunstgræsbanerne er taget i brug mandag den 11. november 2019.
 4. Ishøj Kulturskole har ansøgt om huskunstnermidler fra Statens Kunstråd til projektet Ishøj Synger - kulturelle fællesskaber på tværs af generationer, social, etnisk og religiøs baggrund. Projektet lægger sig op af Alsang 2020 som kulminerer den 4. maj 2020 med fejringen af 75-året for Danmarks befrielse. Tanken er, at fra starten af januar 2020 frem til den 4. maj 2020, vil der være genklang i Ishøj – Sangen vil klinge i alle afkroge af Ishøj. Unge som gamle, uanset etnisk baggrund, vil opleve glæden ved at synge sammen. – En række nye kulturelle fællesskaber vil opstå og sætte sig varige spor i Ishøj. Den 4. maj 2020 vil hele Ishøj mødes og hylde Danmarks befrielse med fællessang og fællesskab. Følgende fonde er også ansøgt til projektet:

  Knud og Dagny Gad Andresen Fonden
  Lemvigh-Müller Fonden
  Knud Højgaards Fond
  Tuborg Fondet

  Det påtænkes også at søge
  Alsang 2020 puljen.

  Bilag vedhæftet med projektbeskrivelse.
 5. Ishøj Kulturskole har afholdt Ishøj Synger to gange i denne sæson. Begge gange har været meget velbesøgte med over 100 deltagere. Der har været afholdt elevscene for blæserne og strygerdag med afsluttende værkstedskoncert.
 6. Ishøj Kulturskole - Den 20. november er der elevscene med harmonika, blokfløjte og guitar, den 6. december spiller Københavns Tyrkiske Musikensemble (der øver på kulturskolen) til filmpremiere i Kulturium Musikteater, den 8. december i forbindelse med juleshowet "Børn to be wild" i Kulturium Musikteater er der juleklip v. kulturskolen, den 11. december er der julekoncert, den 13. december er der lucia på biblioteket og i uge 47 er der sangproduktionsuge. Sangproduktionsuge er et nyt tiltag i kulturskolen, hvor alle de elever, der enten er tilknyttet bands eller modtager undervisning på sang, elguitar, elbas, rytmisk klaver eller trommer, som er over 12 år, får mulighed for at arbejde med sangskrivning og indspilning 3 gange i løbet af ugen. Ugen slutter af med en fælles afslutning for de involverede elever.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at meddelelserne tages til efterretning

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 25. juni 2019. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. august 2019.

Det samlede resultatet af budgetopfølgningen (drift og anlæg) viser en forventet mindreudgift på 39,6 mio.kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B).

Den forventede mindreudgift fordeler sig med:

 • 11,9 mio. kr. i mindreudgifter på driften, som fordeler sig med 11 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,9 mio.kr. udenfor servicerammen.
 • 28,8 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg
 • 1 mio. kr. i merudgifter på finansiering

 

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ikke forventet afvigelser til budgettet under Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Der er udarbejdet notat af 6. november 2019 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem.

Bilag